Mit tehetünk még a napraforgóért?

Something went wrong. Please try again later...
OptimoCarecoverAgronomy

A növényvédelem fontos szerepet játszik a termesztés sikerességében, ugyanis a gyomok, a kártevők és a kórokozók hozamcsökkentő hatása jelentős.

A gombabetegségek jelentőségét viszonylag könnyen tudjuk szemléltetni a fertőzéstől megvédett és a kezeletlen növényállomány hozamának összehasonlításával. „Sok év és sok hibrid átlagában a kétszeri állományvédelem esetében a napraforgó termés-többlete csapadékos évjáratban 1300 kg/ha, átlagos vízellátottságú évjáratban pedig 650 kg/ha” – írja Dr. Pepó Péter egyetemi tanár*. Természetesen fontos a megfelelő eredmény eléréséhez a szakértelem, a helyhez adaptált hatóanyag, kezelésszám, időzítés kiválasztása a kijuttatástechnológia mellett. 

A gazdasági szempontból legfontosabb kórokozók köre jól ismert, a fehérpenészes szár- és tányérrothadást (Sclerotinia sclerotiorum), az alternáriás levél- és szárfoltosságot (Alternaria helianthi), a szürkepenészes szár- és tányérrothadást (Botrytis cinerea), a fekete szárfoltosságot (Phoma macdonaldii) és a hamuszürke szárkorhadást (Macrophomina phaseolina) emelném ki.  A kémiai növényvédelem eszközeivel hatékonyan tudunk legtöbbjük ellen fellépni, a kezelések időzítése kulcsfontosságú. A felsorolt betegségek, kórokozók megjelenésének ideje évjárat- és fajfüggő, leghatékonyabb ellenük a megelőző jellegű kezelés. A fehérpenészes szár- és tányérrothadást mindenképpen számításba kell venni a fungicid-kezelés célpontjaként, tudva, hogy a primer fertőzést állománypermetezéssel nem tudjuk megakadályozni. Itt egyetlen cél a terjedés blokkolása lehet. Mivel az elsődleges fertőzési gócok a talajszinten találhatók, a terjedést csak az oda lejuttatott hatóanyagok akadályozhatják meg. Ez a törekvés kell indokolja a viszonylag korai kijuttatást, ami a napraforgó 6-10 levélpáros fejlettségét jelenti. A tányért veszélyeztető további fertőzések blokkolását a későbbi kezelések kiválóan képesek végrehajtani a csillagbimbós állapotra, virágzás elejére időzítve.

Az engedélyezett hatóanyagok között fontos szerepet játszanak a strobilurinszármazékok, mindegyikük erős direkt gombaölő hatással rendelkezik, ha létrejön a hatóanyag-célszervezet találkozása. E hatóanyag-csoport kiváló tagja a piraklostrobin, mely az Optimo® Care gombaölő szer hatóanyaga.

Az Optimo® Care nagy mennyiséget tartalmaz a piraklostrobinból, mely biztosítja a magas szintű gombaölő hatást. Ez kiegészül a hatóanyagcsoportban kiemelkedő erőteljes élettani hatással. Az Optimo® Care beavat-kozik a napraforgó élettani folyamataiba, megemeli a tápanyagfelvétel intenzitását, fokozza a szárazanyag-beépülést, késlelteti a növényi szövetek öregedését, ez-által hozzásegíti, hogy fertőzésmentes körülmények kö-zött is emelkedjen a kaszattermés. Napokkal hosszabbá válik az aktív fotoszintézis időtartama, mely hozamnövekedést eredményez. Az Optimo® Care használatát 2 alkalommal javasoljuk egy tenyészidőszakon belül. Először akkor, amikor még le tudjuk juttatni a hatóanyagot a növényzet talajközeli régiójába a fehérpenészes fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. Ekkor az alacsony dózis használata nagyon kedvező költség-szintet eredményez. Később csillagbimbós állapotban, illetve a virágzás első felében javasoljuk alkalmazását. Minden esetben javasolt nagy (250-350 l/ha) permetlémennyiség használata a jobb hatékonyság érdeké-ben. 

Jó tápanyag- és vízellátottság mellett ezek a be-avatkozások jelentősen hozzájárulnak a minél nagyobb tömegű napraforgókaszat létrejöttéhez.

Bálint Sándor
Gombaölő és rovarölő szer termékmenedzser, 
Corteva Agriscience™


A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

*Az Optimo® Care azonos a NÉBIH 04.2/1119-1/2017 számon engedélyezett Retengo® gombaölő permetezőszerrel. Az Optimo® Care a BASF bejegyzett márkaneve.