Felhasználási feltételek

Something went wrong. Please try again later...

Módosítva: 2019. 08. 23.

Üdvözöljük! A Corteva Agriscience™ (a továbbiakban „Corteva”, „Vállalat” vagy többes szám 1. személyű („Mi”) utalások) az alábbi Felhasználási feltételek (a továbbiakban „Feltételek”) mellett bocsátja rendelkezésre ezt a weboldalt. Minden olyan webhely elérésével vagy használatával, amely engedéllyel hivatkozik jelen Feltételekre (a továbbiakban „Webhely”), illetve ha a Webhelyen fiókot regisztrál vagy belép egy fiókba, vagy felhasznál bármilyen tartalmat, információt, terméket, szolgáltatást, funkciót vagy erőforrást (a továbbiakban a Webhellyel együtt használva „Szolgáltatások”), amely a Webhelyen vagy annak közvetítésével érhető el, elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen Feltételeket. Jelen Feltételek szerződésnek minősülnek Önnel mint szerződő féllel.  Amennyiben a Feltételek bármelyikét nem fogadja el, ne használja a Szolgáltatásokat.

Felhasználási feltételek módosításai

A Corteva Agriscience™ bármikor, külön értesítés nélkül módosíthatja ezeket a Feltételeket jelen közlemény frissítésével. Amennyiben a módosítás után továbbra is használja a Webhelyet, azzal automatikusan elfogadja a módosított Feltételeket.

Adatvédelem

A Corteva Agriscience™ elkötelezett a személyes adatok védelme iránt.  A Corteva által a Szolgáltatásokon keresztül gyűjtött személyes adatokra és azok felhasználására a Corteva Adatvédelmi nyilatkozata érvényes, amely a következő címen érhető el: Adatvédelmi Nyilatkozat.

Kiegészítő feltételek és Harmadik felek feltételei

A Szolgáltatások használatára érvényes minden olyan feltétel és szabályzat is, amelyeket külön közzéteszünk a Szolgáltatásokra vonatkozóan (a továbbiakban „Kiegészítő feltételek”), és hivatkozásként szerepelnek jelen szerződésben.  A Szolgáltatásokon keresztül elérhető, külső szolgáltatók által biztosított funkciókra és eszközökre az adott szolgáltató saját szolgáltatási feltételei (a továbbiakban „Harmadik felek feltételei”) érvényesek, amelyek különböznek a Mi Feltételeinktől.  Az ilyen funkciók és eszközök használata előtt gondosan olvassa el a Harmadik felek feltételeit.  A harmadik fél által biztosított funkciók és eszközök használatával elfogadja, hogy a külső szolgáltatóval való kapcsolatát a vonatkozó Harmadik felek feltételei szabályozzák.

Felhasználói nevek, jelszavak, fiókok

A Szolgáltatásokhoz tartozó fiók (a továbbiakban "Fiók") regisztrálásával vállalja, hogy csak valós, pontos, aktuális és hiánytalan információkat ad meg a regisztrációs űrlapon (a továbbiakban "Regisztrációs adatok"), és azonnal frissíti a Regisztrációs adatokat, ha azokban bármilyen változás áll be, vagy ha észreveszi, hogy valamelyik pontatlan vagy hiányos. Kijelenti, hogy a vonatkozó törvények szerint nincs eltiltva a Szolgáltatások használatától, és felelősséget vállal a Fiókja felhasználásával végrehajtott minden műveletért. Vállalja a Fiókja felügyeletét, korlátozza annak kiskorúak vagy más, jogosulatlan felhasználók általi használatát, és senkivel nem osztja meg a felhasználói nevét és jelszavát. Továbbá vállalja, hogy azonnal értesíti a Corteva Agriscience™ vállalatot, ha bárki jogosulatlanul használná az Ön jelszavát, vagy bármilyen más módon sérülne a Fiókja biztonsága, és mindig kilép a Fiókból, ha befejezte annak használatát. Vállalja, hogy nem hoz létre Fiókot hamis személyazonossággal vagy álnévvel, vagy ha korábban eltiltották bármely Szolgáltatás használatától. Vállalja továbbá, hogy soha nem tart fenn több mint egy Fiókot ugyanahhoz a Corteva-szolgáltatáshoz. A Corteva Agriscience™ fenntartja a jogot, hogy bármely felhasználónevet bármikor, bármilyen okból kifolyólag eltávolítson vagy visszaköveteljen. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem rendelkezik tulajdonjoggal vagy bármilyen más vagyoni érdekeltséggel a Fiókja felett, és minden, a Fiókjához fűződő joggal a Corteva Agriscience™ rendelkezik, saját javára.

Használati korlátozások

A jelen Feltételek által Önre ruházott jogokra az alábbi korlátozások vonatkoznak: (a) nem adhat engedélyt a Szolgáltatások vagy a Szoltáltatások egy részének használatára, azokat nem adhatja el, nem adhatja bérbe, nem lízingelheti, nem ruházhatja át, nem adhatja át, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti, nem tárolhatja vagy egyéb módon kereskedelmileg nem hasznosíthatja őket; (b) nem szerkesztheti és nem használhat olyan szerkesztési technikákat, amelyek elhatárolják a Corteva védjegyeit, logóit vagy Szolgáltatásait (ideértve a képeket, szövegeket, oldalelrendezéseket és űrlapokat); (c) a Corteva nevével és védjegyeivel nem használhat metaadatcímkéket vagy egyéb „rejtett szövegeket”; (d) a Szolgáltatás egyik részét sem módosíthatja, nem fordíthatja le, nem alakíthatja át, nem egyesítheti, nem készíthet származékos műveket, nem fordíthatja vissza, nem elemezheti a belső felépítését, nem fejtheti vissza, kivéve, ha a fenti korlátozásokat a vonatkozó jogszabályok kifejezetten tiltják; (e) nem használhat manuális vagy automatizált szoftvert, eszközöket vagy egyéb folyamatokat (ideértve többek között a keresőrobototokat, az avatarokat, az adatbányászati eszközöket vagy hasonlókat), hogy a Szolgáltatásokból adatot „gyűjtsön be” vagy töltsön le (kivéve azokat az engedélyeket, amelyeket mi biztosítunk a nyilvános keresőmotorok üzemeltetőinek, akik keresőrobotot használnak ahhoz, hogy a Webhelyről anyagokat másoljanak ki abból a kizárólagos célból, és kizárólag a szükséges mértékben, hogy nyilvánosan elérhető, kereshető indexeket hozzanak létre az anyagokról, de gyorsítótárat és archívumot ne); (f) nem használhatja az oldalt azzal a céllal, hogy hasonló vagy versenytárs weboldalt, alkalmazást vagy szolgáltatást készítsen; (g) a jelen Feltételekben kifejezetten meghatározottakon kívül a Szolgáltatás semelyik részét, semmilyen formában vagy módon sem szabad másolni, sokszorosítani, terjeszteni, ismét közzé tenni, letölteni, megjeleníteni, közzétenni vagy továbbítani; (h) a Szolgáltatásban megtalálható szerzői jogi nyilatkozatokat vagy egyéb tulajdonjogról szóló megjelöléseket nem törölheti vagy távolíthatja el; (i) nem akadályozhatja, és nem kísérelheti meg akadályozni a Szolgáltatásokat vagy a Szolgáltatások használatának megfelelő működését semmilyen módon sem, csak amit a jelen Feltételek kifejezetten engedélyeznek; valamint (j) nem kísérelhet meg kárt okozni a Szolgáltatásainkban, ideértve többek között az ehhez kapcsolódó biztonsági funkciók megsértését vagy a megsértés megkísérlését vírusfertőzéssel, féregprogrammal vagy hasonló kártékony kóddal, vagy a Szolgáltatások használatának akadályozásával vagy az akadályozás megkísérlésével egy másik felhasználó, gazdagép vagy hálózat által, ideértve a túlterhelést, „elárasztást”, „levélszemétküldést”, „e-mail-bombát” vagy a Szolgáltatás „összeomlását”. A Szerződés értelmében a Szolgáltatások jogosulatlan használatával megszűnik a Corteva áltat adott engedély.

A Corteva Agriscience™ nem felügyeli rendszeresen az Ön közzétételeit és az egyéb tevékenységeit a Webhelyen, de fenntartja a jogot, hogy így tegyen. Ha a Corteva Agriscience™ tudomására jut, hogy a Webhelyet vagy annak bármely Szolgáltatását nem megfelelő módon használja, a Corteva Agriscience™, saját belátása szerint, az általa megfelelőnek tartott módon kezeli a helyzetet. Ön tudomásul veszi, hogy a Corteva Agriscience™ jogában áll jelenteni a bűnüldöző szerveknek minden törvénysértőnek tartott tevékenységet, valamint az ilyen magatartásokkal kapcsolatosan kapott bejelentéseket. Kérés esetén teljes mértékben együttműködünk a bűnüldöző szervekkel bármilyen, az interneten folytatott vélhetően törvénysértő tevékenységgel kapcsolatos nyomozás során.

A Szolgáltatások elérhetősége

A Corteva Agriscience™ vállalatnak több weboldala kínál Szolgáltatásokat meghatározott régiókban világszerte. Az egyik régió szolgáltatásai eltérők lehetnek egy másik régió Szolgáltatásaitól az elérhetőség, a helyi és a regionális törvények, a szabályozási státusz, a szállítás és egyéb szempontok következtében. A Corteva Agriscience™ nem szavatolja, hogy egy adott régió felhasználója egy másik régióban hozzá tud férni a Szolgáltatásokhoz, valamint a Corteva Agriscience™ törölheti egy felhasználó rendelését vagy átirányíthatja a felhasználót a felhasználó régiója szerinti Webhelyre, ha a felhasználó megpróbálja egy másik régióhoz tartozó Webhely Szolgáltatásait igénybe venni.

A Corteva Agriscience™ által a Webhelyen közzétett információk tartalmazhatnak olyan termékekre, programokra és szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat vagy kereszthivatkozásokat, amelyek az Ön régiójában nem nyilvánosak vagy nem elérhetők. Ezen hivatkozások nem jelentik azt, hogy a vállalatnak szándékában áll ezen termékek, programok vagy szolgáltatások közzététele az Ön régiójában. Lépjen kapcsolatba a helyi Corteva Agriscience™ vállalati kapcsolattartójával, hogy információt kapjon Ön számára elérhető termékekről, programokról vagy szolgáltatásokról.

Hivatkozások

A Webhely harmadik fél szolgáltatásaira, például harmadik felek webhelyeire, alkalmazásaira vagy hirdetéseire mutató hivatkozásokat is tartalmazhat (a továbbiakban „Harmadik felek hivatkozásai”). Amikor egy ilyen hivatkozásra kattint, nem figyelmeztetjük Önt, hogy elhagyta a Webhelyet.  A Corteva Agriscience™ nem ellenőrzi és nem felelős a Harmadik felek hivatkozásaiért.  A Harmadik felek hivatkozásai csak az Ön kényelmét szolgálják, és nem ellenőrizzük, nem hagyjuk jóvá, nem felügyeljük, nem támogatjuk és nem szavatoljuk a működésüket, vagy az ezeken a hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmat, termékeket vagy szolgáltatásokat.  A Harmadik felek hivatkozásait csak saját felelősségére használja.

Harmadik felek webhelyeiről a Corteva webhelyére

Ha az egyik Webhelyünkre mutató hivatkozást szeretne elhelyezni, akkor meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak.  A Corteva Webhelyére mutató hivatkozásra az alábbi szabályok vonatkoznak:

 • nem hozhat létre kereteket vagy határkörnyezetet bármilyen oldal vagy anyag köré a Webhelyen, és nem használhat olyan technikákat, amelyek bármilyen módon módosíthatják a Webhelyen található bármilyen tartalom vizuális megjelenését vagy kinézetét;
 • nem hasonlíthatja össze a Corteva Agriscience™ termékeit vagy szolgáltatásait versenytárs termékekkel vagy szolgáltatásokkal;
 • nem másolhatja le a webhely anyagait vagy bármilyen Corteva Agriscience™ logót vagy védjegyet;
 • nem lehet félrevezető a Corteva Agriscience™ vállalattal való kapcsolatát illetően;
 • nem utalhat arra, hogy a Corteva Agriscience™ bármilyen módon jóváhagyja vagy támogatja a hivatkozó felet, vagy a hivatkozó fél szolgáltatását vagy termékkínálatát;
 • nem kelthet hamis vagy félrevezető benyomást a Corteva Agriscience™ vállalatról, és egyéb módon sem károsíthatja a Corteva Agriscience™ jóhírnévhez és védjegyéhez fűződő üzleti értéket;
 • nem tartalmazhat olyan tartalmat, amely sértő, fenyegető, zaklató, durva vagy bántó, túlzott mértékben erőszakos, vagy amely megsérti vagy másokat arra ösztönöz, hogy megsértsék a vonatkozó jogszabályokat; valamint
 • nem tartalmazhat szeméremsértő, pornográf vagy szexuális tartalmat.

A Corteva Agriscience™ bármikor, saját belátása szerint megszüntetheti a Webhelyeire mutató hivatkozások engedélyezését. Ilyen esetben a hivatkozó fél vállalja, hogy azonnal eltávolítja a Webhelyeinkre mutató összes hivatkozást.

Elzárkózás a garanciavállalástól és a felelősségvállalás korlátozása

A Webhelyet mindenki saját felelősségre használja. A Webhelyen előfordulhatnak pontatlanságok vagy hibák, amelyek hatással lehetnek a Webhelyen található anyagok minőségére. A Corteva Agriscience™ az anyagokat sem egészben, sem részben nem ellenőrizte és nem hitelesítette.  A Corteva Agriscience™ nem szavatolja az anyagok pontosságát vagy időszerűségét.  A Corteva Agriscience™ nem felelős az anyagokban található hibákért és mulasztásokért, függetlenül attól, hogy azokat a Corteva Agriscience™ vagy a harmadik felek biztosították.

A WEBHELYET A JELEN FORMÁJÁBAN ÉS A JELEN HELYEN BIZTOSÍTJUK BÁRMIFÉLE SZAVATOSSÁG VÁLLALÁSA NÉLKÜL. A CORTEVA AGRISCIENCE™ AZ ÁLTALA ÉS A HARMADIK FELEK ÁLTAL A WEBHELYEN BIZTOSÍTOTT ANYAGOK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTALMAK TEKINTETÉBEN NEM VÁLLAL SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT A WEBHELLYEL KAPCSOLATBAN, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ OLDALON TALÁLHATÓ ANYAGOK, INFORMÁCIÓK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGÉT, ALKALMASSÁGÁT,VALÓSÁGTARTALMÁT, PONTOSSÁGÁT VAGY HIÁNYTALANSÁGÁT. EZÚTON KIZÁRJUK FELELŐSSÉGÜNKET MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYON VAGY EGYÉB SZABÁLYZÁSON ALAPULÓ FELTÉTEL TELJESÜLÉSE, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS SZAVATOSSÁG TEKINTETÉBEN, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁG, AZ ADOTT CÉLRA ALKALMASSÁG SZAVATOLÁSÁT, HARMADIK FELEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉT. A CORTEVA AGRISCIENCE™  NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE AZ ÖNT VAGY HARMADIK FELET ÉRT BÁRMILYEN KÁRÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRÓ VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁROKAT, AMELYEK A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK, IDEÉRTVE (TÖBBEK KÖZÖTT) A WEBHELY HASZNÁLATÁT, VAGY HA A WEBHELYET NEM TUDJA HASZNÁLNI, MÉG HA A CORTEVA AGRISCIENCE™  VÁLLALATOT KORÁBBAN TÁJÉKOZTATTÁK IS AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

Az EU-állampolgárokra vonatkozó kivétel: HA ÖN AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLLANDÓ LAKOSA, A CORTEVA AGRISCIENCE™ NEM ZÁRJA KI ÉS NEM KORLÁTOZZA A FELELŐSSÉGÉT MULASZTÁS MIATTI HALÁLESET VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ESETÉN.

Helyi jogszabályok; Exportellenőrzés

A Corteva Agriscience™az Amerikai Egyesült Államokból ellenőrzi és üzemelteti a Webhelyet. A Webhelyen található anyagok és Szolgáltatások minden tekintetben az Amerikai Egyesült Államok törvényei és szabályozásai alá esnek, amelyek időről időre a technológia és a termékek külföldre szállításának engedélyét szabályozzák, például az Egyesült Államok exportálásra vonatkozó előírásai (U.S. Export Control Regulations), valamint az ezek helyébe lépő, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma, a Nemzetközi Kereskedelmi Igazgatóság (International Trade Administration) vagy az Exportengedélyezési Hivatal által kiadott jogszabályok és szabályozások. Az ilyen anyagoknak az Egyesült Államok jogszabályaival ellentétes módosítása tilos. A Webhely használata során szerzett anyagok és információk nem használhatók fel arra, hogy azokat közvetlenül vagy közvetetten tiltott vagy embargó alatt álló országokba vagy azok állampolgárainak szállítsák, átadják vagy újraexportálják, és nem használhatók fel nukleáris tevékenységekhez, vegyi vagy biológiai fegyverekhez vagy rakétaprojektekhez, kivéve ha az Egyesült Államok kormánya ezt ilyen célokra külön engedélyezi. Önnek az Egyesült Államok exportra vonatkozó törvényeit szigorúan be kell tartania, és Önt kizárólagos felelősség terheli az exporthoz vagy az újrakivitelhez szükséges engedélyek megszerzéséért az előírásoknak megfelelően.

Ha nem az Amerikai Egyesült Államokban használja a Webhelyet, Ön felelős továbbá a vonatkozó helyi törvények, ideértve a helyi kiviteli és behozatali szabályozások betartásáért.

Önkéntes/kéretlen javaslatok és visszajelzések

Félreértés vagy vita elkerülése érdekében, arra az esetre ha felmerülne az, hogy a Corteva Agriscience termékei, szolgáltatásai, technológiái, promóciói, marketingstratégiái vagy megfogalmazásai (tartalmai) hasonlítának a Cortevának adott ötletekhez vagy javaslatokhoz, kérjük, hogy ne küldjön kéretlen ötleteket, munkákat, anyagokat, javaslatokat, termékeket vagy termékfejlesztéseket, folyamatokat, marketingstratégiákat vagy termékneveket (a továbbiakban ezek együttesen „beadványok”) a Corteva Agriscience™ részére.  Ha ennek ellenére úgy dönt, hogy mégis elküldi beadványait, azokra az alábbi kikötések fognak vonatkozni:

 • A Corteva Agriscience™-et és tagvállalatait semmilyen titoktartási kötelezettség nem terheli a beadvány kapcsán vagy annak bizalmas információként történő átvételéért;
 • a Corteva Agriscience™ és tagvállalatai semmilyen kötelezettséget sem vállalnak a beadvány vizsgálatára vagy a beküldőnek történő válaszadásra;
 • a beadvány beküldésével Ön ellenérték nélkül átruház a Corteva Agriscience™ részére minden a beadvánnyal összefüggő jogot, jogcímet és érdekeltséget, és minden ezekhez kapcsolódó szellemi alkotáshoz fűződő jogot.
 • Ön garantálja, hogy jogosult a beadvány előterjesztésére, és beadványa nem sérti az Ön kötelezettségeit jelenlegi vagy korábbi munkáltatója vagy bármilyen más fél irányába.

A Corteva Agriscience™ mindazonáltal szívesen fogadja a meglévő termékeivel és a vállalattal kapcsolatos visszajelzéseket.  Elérhetőségünket a Kapcsolat weboldalon vagy a Webhely Kapcsolat menüpontja alatt találja. Az Ön által küldött megjegyzések nem minősülnek bizalmas információknak, és a Corteva Agriscience™ korlátozások nélkül használhatja azokat.

Alternatív vitarendezés

Vita esetén a felek vállalják, hogy lehetséges és észszerű mértékben tartózkodnak a pereskedéstől, és először alternatív vitarendezési módszert keresnek és alkalmaznak, például mediációt és választott bíráskodást, amelyet az Amerikai Választottbírói Szövetség (American Arbitration Association) a kereskedelmi választottbírósági szabályozásnak (Commercial Arbitration Rules) megfelelően vezet.  A választottbírósági eljárás helye a Delaware állambeli Wilmington, és a választott bíró(k) által hozott választottbírósági ítélet bármelyik joghatósággal rendelkező bírósághoz jóváhagyásra előterjeszthető.  Azokra a vitákra, amelyek a Szolgáltatások használatával összefüggő korlátozott engedélyeket érintik vagy azpkra vonatkoznak, vagy az alább meghatározott Corteva-felek szellemi alkotásokkal összefüggő jogait érintik vagy azokkal kapcsolatosak, a Szolgáltatások azon felhasználói ellen, akik elmulasztják a Szolgáltatással kapcsolatos díjfizetési kötelezettségüket, nem vonatkozik ez a szakasz.  Kivéve, ha valamely állam joga másképp nem rendelkezik, a felek kizárólag akkor fordulnak rendes bírósághoz, ha az alternatív vitarendezési módszerek észszerű időn belül sikertelennek bizonyulnak.

Alkalmazandó jog és joghatóság

A helyi törvények kötelező alkalmazása kivételével a jelen Feltételekre vonatkozó bármely keresetre az amerikai egyesült államokbeli Delaware állam joga az irányadó, bármely joghatóság jogválasztási vagy kollíziós jogi rendelkezéseitől függetlenül. Ön vállalja, hogy a jelen Feltételek, illetve a Webhely használatából eredő vagy ahhoz kapcsolódó jogviták rendezéséhez a Delaware államban található bíróságok joghatóságának veti magát alá.

Jogosulatlan tevékenységek

A Webhellyel történő visszaélés, valamint a webhelyen található anyagok jogosulatlan felhasználása szerzői jogokat, védjegyjogokat, a magánélethez és a nyilvánossághoz fűződő jogokat, bizonyos kommunikációs szabályokat és szabályozásokat, valamint egyéb vonatkozó jogszabályokat és szabályozásokat sérthet. Kizárólag Ön felel saját és azon személyek cselekedeteiért, akik az Ön felhasználónevét, illetve jelszavát használják.

Kártérítés

Ön vállalja, hogy kártalanítja és kármentesíti a Corteva Agriscience™ vállalatot, tagvállalatait, leányvállalatait és kapcsolt vállalkozásait, valamint az ezekhez tartozó tisztviselőket, igazgatókat, munkavállalókat, ügynököket, képviselőket, partnereket és engedélyezőket/licencadókat (a továbbiakban együttesen „Corteva felek”) minden veszteséggel, költséggel, kárral, kötelezettséggel és kiadással szemben, illetve azoktól, ideértve (többek között) az ügyvédi díjakat és a védelem költségeit, amelyek a keresettel vagy a követeléssel kapcsolatosak, azok eredményeként vagy elkerülése céljából merültek fel az alábbiakra vonatkozóan: (a) az Ön által adott tartalom; (b) a Szolgáltatások nem rendeltetésszerű használta; (c) a jelen Feltételek megsértése; vagy (d) bármely vonatkozó jogszabály vagy szabályozás, vagy bármely külső fél jogának megsértése azáltal, hogy Ön vagy az Ön felhasználónevét, illetve jelszavát használó személy a Webhelyet vagy a Szolgáltatásokat használta (ideértve többek között az Ön beadványainak bejegyzési területén való részvételt/használatot).  A Corteva Agriscience™ fenntartja a jogot, hogy saját költségén átvállalja a kizárólagos jogvédelmet és irányítása alá vonjon bármely olyan ügyet, amely egyébként az Ön kártérítési kötelezettsége alá esik, amely esetben Önnek a Corteva vállalattal teljes együttműködési kötelezettsége áll fenn a rendelkezésre álló védelem igénybevételére. A jelen rendelkezés nem írja elő, hogy kártalanítsa a Corteva feleket az általuk gyakorolt bármilyen etikátlan kereskedelmi gyakorlatért, vagy a fél által elkövetett mulasztásért, csalásért, megtévesztésért, hamis ígéretért, megtévesztésért vagy elrejtésért, fontos tények elhallgatásáért vagy mulasztásáért. Elfogadja, hogy a jelen szakasz rendelkezései az Ön Fiókjának, a Szerződés vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megszűnését követően is életben maradnak.

Elektronikus kommunikáció

Az Ön és a Corteva Agriscience™ közötti kommunikáció elektronikus módon történik, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatások használatáról vagy a Cortevának küldött e-mailekről, vagy hogy a Corteva Szolgáltatásokon keresztüli értesítéseiről vagy e-mailes kommunikációjáról van-e szó. A Szerződés szempontból Ön (1) beleegyezik, hogy a Corteva Agriscience™ elektronikus úton kommunikál Önnel; valamint (2) elfogadja, hogy a felhasználási feltételek, szerződések, értesítések, jogi nyilatkozatok és egyéb kommunikáció és dokumentum, amelyeket a Corteva elektronikusan bocsát rendelkezésre, ugyanolyan jogi erővel rendelkeznek, mintha a kommunikációt vagy a dokumentumokat „írásba” adták volna.

A teljes szerződés

A jelen Szerződés a végleges, teljes és kizárólagos megállapodása a feleknek ebben a tárgyban, és hatályon kívül helyez, valamint magában foglal minden korábbi, a tárgyra vonatkozó tárgyalást a felek között.