Használati Feltételek

Felülvizsgálva 2019.10.18.

Üdvözöljük! A DowDuPont ezt a weboldalt az alábbi feltételek („Feltételek“) szerint üzemelteti. A weblapra vonatkozó feltételek itt érhetők el: www.dow-dupont.com („Webhely“). A Webhely (beleértve annak tartalmát, tervezését, szerkezetét és megjelenését) a DowDuPont, Inc. tulajdonában áll, és szerzői jogi, védjegyekkel kapcsolatos jogokkal és egyéb szellemi tulajdonra és tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényekkel védett. A Webhely használatával elfogadja a Feltételeket. Amennyiben a Feltételek bármelyikét nem fogadja el, ne használja a Webhelyet. Ha a Feltételekkel kapcsolatban kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a DowDuPonttal.

Adatvédelem

A honlap használatára a DuPont Adatvédelmi Nyilatkozata, és a Dow Adatvédelmi Nyilatkozata is vonatkozik, amelyekhez hivatkozások is találhatóak itt. Ön elismeri és elfogadja azt is, hogy az interneten keresztül történő adatátvitel soha nem teljesen privát vagy biztonságos, és fennáll annak a lehetősége, hogy a weboldalon küldött vagy fogadott információkat mások is láthatják, még akkor is, ha kapott értesítést arról, hogy egy adott adatátvitel titkosított.

A Használati Feltételek felülvizsgálatai

A DowDuPont bármikor előzetes értesítés nélkül felülvizsgálhatja ezeket a feltételeket, jelen hirdetmény frissítésével. Amennyiben a módosítás után továbbra is használja a Webhelyet, azzal automatikusan elfogadja a módosított Feltételeket.

Általános felhasználási korlátozások

A DowDuPont, a Dow, a DuPont vagy a DowDuPontnak, a Downak vagy a DuPontnak jogokat biztosító harmadik felek a webhelyen található anyagokkal kapcsolatban, amelyek a DowDuPont, a Dow, a DuPont vagy ezen harmadik felek szerzői jogvédett munkái, minden jogukat, jogcímet és az ezekhez fűződő érdekeltségüket fenntartják. A DowDuPont korlátozott, személyes, nem kizárólagos és nem átruházható licencet biztosít Önnek arra, hogy az ezen a webhelyen lévő anyagokat számítógépén vagy mobileszközén használja és megjelenítse, kizárólag a webhellyel történő interakció céljára. A jelen dokumentumban foglaltak kivételével Önnek nincs joga bármilyen módon lemásolni, letölteni, megjeleníteni, végrehajtani, szétküldeni, terjeszteni, módosítani, szerkeszteni, átalakítani vagy javítani a Webhelyen lévő anyagokat. Ez a korlátozott licenc automatikusan megszűnik, figyelmeztetés nélkül, ha megsérti a jelen Feltételek bármelyikét. A megszűnést követően a letöltött és nyomtatott anyagokat azonnal törölni kell, ill. meg kell semmisíteni. Önnek nincs joga, jogcíme vagy érdekeltsége (sem szerzői jog, sem védjegy vagy bármilyen szellemi tulajdonjog) a Webhellyel vagy az azon tárolt anyagokkal kapcsolatban.

Ön elfogadja, hogy a Webhelyet, vagy az ezen a webhelyen található vagy onnan hozzáférhető bármely anyagot nem „ágyazza be“ vagy „tükrözi“ bármely más szerveren vagy internetes eszközön a DowDuPont előzetes írásbeli engedélye nélkül. Ön továbbá beleegyezik abba, hogy semmilyen „page-scrape“ vagy más automatikus eszközt, algoritmust, programot vagy más hasonló kézi folyamatot nem használ ahhoz, hogy hozzáférhessen, másolhasson vagy megfigyelhesse a Webhelyet vagy a Webhely bármely részét vagy anyagát, ill. abba, hogy nem kerüli meg a Webhely navigációs struktúráját, és nem szerez be anyagokat a Webhelyről másképpen, mint ahogyan azt a DowDuPont meghatározta és a Weblapon elérhetővé tette.

Ön nem:

 1. próbál meg hackeléssel, a jelszavak megszerzésére irányuló adatbányászattal vagy bármilyen más illegális eszközzel hozzáférést szerezni,
 2. végez teszteket és szkenneléseket az oldal sérülékenységeire vonatkozóan, vagy
 3. követi nyomon, keresi vissza vagy fed fel információt a Webhely többi felhasználóival, a Webhely tartalmával és szolgáltatásaival vagy bármilyen Dow vagy DuPont rendszerrel, hálózattal vagy szerverrel kapcsolatban.

Ön nem használhatja ezt a Webhelyet jogellenes vagy a jelen Feltételeket sértő célokra, nem kérvényezheti illegális tevékenységek végrehajtását és nem sértheti meg a DowDuPont, a Dow, a DuPont vagy mások jogait.

A DowDuPont, a Dow és a DuPont nem követi rutinszerűen nyomon az Ön által a Webhelyen közzétett bejegyzéseket vagy egyéb tevékenységeket, de fenntartja magának a jogot erre. Ha azonban a DowDuPont tudomást szerez a Webhely vagy bármely szolgáltatás helytelen használatáról, a DowDuPont, a Dow vagy a DuPont bármilyen módon, saját belátása szerint megfelelő válaszlépéseket eszközölhet. Ön tudomásul veszi, hogy a DowDuPontnak, a Downak és a DuPontnak jogában áll a bűnüldöző hatóságoknak minden olyan tevékenységet bejelenteni, amely jogellenesnek minősül, illetve bármilyen olyan bejelentést is, amely ilyen magatartásra utal. Ha a hatóságok kérik, teljeskörűen együttműködünk a bűnüldöző szervekkel az internetes illegális tevékenységgel kapcsolatos bármely nyomozás során.

Elérhetőség

A Dow és a DuPont több weboldalt üzemeltet, amelyeken termékeit, szolgáltatásait, tartalmait és egyéb funkciót (együttesen „Szolgáltatások“) kínálja az egyes régiók számára világszerte. Az egyes régiókban kínált Szolgáltatások eltérhetnek a más régiókban kínáltaktól a rendelkezésre állás, a helyi vagy regionális törvények, a szabályozási állapot, a szállítás és egyéb megfontolások miatt. A DowDuPont, a Dow és a DuPont nem garantálja és szavatolja, hogy az egyik régióban lévő felhasználó a szolgáltatásokat egy másik régióban szerzi meg, és a DowDuPont, a Dow vagy a DuPont törölheti a felhasználó megrendelését, vagy átirányíthatja a felhasználót az adott régióba, ha a felhasználó egy másik régióban található webhelyen kínált szolgáltatásokat próbálja megszerezni.

Az információ, amelyet a DowDuPont, a Dow vagy a DuPont az interneten közzétesz, olyan termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan tartalmazhat hivatkozásokat vagy kereszthivatkozásokat, amelyek az Ön régiójában még nem elérhetőek vagy nincsenek bejelentve. Az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy a vállalatnak szándékában áll bejelenteni az ilyen termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat az Ön régiójában. Forduljon a helyi Dow vagy DuPont értékesítési munkatársához az olyan termékekkel, programokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek elérhetők lehetnek az Ön számára.

A felelősség kizárása

Ezt a Webhelyet Ön saját felelősségére használja. Ez a Webhely pontatlanságokat vagy hibákat tartalmazhat, amelyek befolyásolhatják a Webhelyen található anyagok minőségét. Az anyagokat a DowDuPont sem teljesen sem részben nem hitelesítette vagy hitelesítette. A DowDuPont nem garantálja az anyagok pontosságát és időszerűségét. A DowDuPont, a Dow és a DuPont semmilyen felelősséget nem vállal a DowDuPont, a Dow, a DuPont vagy a harmadik felek által biztosított anyagok hibája vagy mulasztás miatt.

EZT A WEBHELYET A „MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN” ÉS AZ „ADOTT HELYEN” ÜZEMELTETJÜK, BÁRMIFÉLE GARANCIA NÉLKÜL. SEM A DOWDUPONT, SEM A DOW, SEM A DUPONT NEM NYÚJT SEM MAGÁRA SEM ANYAGOKAT SZOLGÁLTATÓ HARMADIK FÉLRE NÉZVE SZAVATOSSÁGOT VAGY GARANCIÁT A WEBHELLYEL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A MINŐSÉG, AZ ALKALMASSÁG, AZ IGAZSÁG, A PONTOSSÁG, AZ ANYAGOK, INFORMÁCIÓK, TERMÉKEK VAGY AZ OLDALON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN. MINDEN FELTÉTEL, SZAVATOSSÁG ÉS GARANCIA, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR VÉLELMEZETT, SZERZŐDÉSES VAGY EGYÉB, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT ÉS EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, VAGY HARMADIK FÉL NEMLEGES MEGÁLLAPÍTÁSAIT EZENNEL ELUTASÍTÁSRA KERÜLNEK. A DOWDUPONT, DOW ÉS DUPONT SEMMILYEN FELELŐSSÉGGEL NEM TARTOZIK AZ ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL RÉSZÉRŐL FELMERÜLŐ BÁRMIFÉLE KÁRÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, A KÖZVETLEN, A KÖZVETETT, A VÉLETLEN, A KÜLÖNLEGES, A KÖVETKEZMÉNYES VAGY A BÜNTETÉSEKBŐL EREDŐ KÁROKAT, AMELY A WEBHELY HASZNÁLATA MIATT VAGY ABBÓL EREDENDŐEN LÉP FEL, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZT A LEHETŐSÉGET, AMIKOR ÖN HASZNÁLJA VAGY NEM KÉPES HASZNÁLNI AZ OLDALT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A DUPONTOT ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK A HASONLÓ KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

Kivétel az EU polgárok számára: HA ÖN AZ EURÓPAI UNIÓ POLGÁRA, A DOWDUPONT NEM ZÁRJA KI VAGY KORLÁZOTTA SAJÁT FELELŐSSÉGÉT A GONDATLANSÁGBÓL EREDŐ HALÁLLAL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKKEL KAPCSOLATBAN.

Pontatlanságok vagy hibák

Az ezen a webhelyen található termékek leírása, képei és más ábrázolásai pontatlanságokat és hibákat tartalmazhatnak. A DowDuPont, a Dow vagy a DuPont nem garantálja vagy szavatolja, hogy az ilyen információk pontosságak vagy hiánytalanok.

Helyi törvények; Exportellenőrzés

A DowDuPont, a Dow és a DuPont együttesen ellenőrzi és működteti ezt a Webhelyet az Amerikai Egyesült Államokból. Az ezen a Webhelyen található anyagok és szolgáltatások minden tekintetben az Amerikai Egyesült Államok törvényei és rendeletei hatálya alá tartoznak, beleértve az Egyesült Államok exportszabályozási rendeleteit és az azt követő jogszabályokat vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma, a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet vagy az Exportengedélyezési Hivatal által kiadott rendeleteket, amelyek időről időre szabályozzák a technológia és a termékek külföldre küldését és engedélyezését. Tilos az ilyen anyagok Egyesült Államok törvényeivel ellentétes terjesztése. Sem az anyagok, sem a Webhely használata során szerzett információk nem szerezhetők be közvetlenül vagy közvetve, nem szállíthatók, nem továbbíthatók és nem exportálhatók tiltott vagy embargó alá eső országokra vagy állampolgáraik számára, és nem használhatók nukleáris tevékenységekre, vegyi vagy biológiai fegyverekhez vagy rakétavédelmi projektekhez, kivéve, ha az Egyesült Államok kormánya ilyen célból kifejezetten felhatalmazást adott. Szigorúan be kell tartania az Egyesült Államok valamennyi exporttörvényét, és Önnek kizárólagos felelősséget kell vállalnia a kiviteli vagy újrakiviteli engedélyek megszerzéséért, amennyiben ez szükséges.

Ha ezt az oldalt az Amerikai Egyesült Államokon kívül használja, akkor Ön felelős azért is, hogy betartsa az alkalmazandó helyi törvényeket, beleértve a helyi export- és importszabályozásokat.

Védjegyek

A DowDuPont logó, a Dow Diamond logó, a DuPont Oval logó, a DuPont, a The miracles of science és minden olyan termék, amelyet a vagy ®jelöléssel láttak el, a DowDuPont Inc. vagy annak leányvállalatának védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A DowDuPont, a Dow és a DuPont védjegyek nem használhatók olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amely nem DowDuPont, Dow vagy DuPont termék vagy szolgáltatás.

Önkéntes javaslatok

Bár folyamatosan érdeklődünk új ötletek és javaslatok iránt, azt tapasztaltuk, hogy gyakran egy benyújtott ötlet vagy javaslat már más forrásból is elérhető számunkra, beleértve a nyilvános kiadványokat, vagy saját munkatársaink munkáit. Ez zavart okozhat az ötlet vagy javaslat eredetével kapcsolatban. Éppen ezért, leginkább a szabadalmaztatott találmányokat részesítjük előnyben. Mindazonáltal, ha mégis eljuttatja nekünk ötleteit, jelentkezésével kapcsolatban bármilyen szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatra – kivéve, ha a DowDuPont vagy egy leányvállalat külön írásbeli megállapodást köt a benyújtásra vonatkozóan – a DowDuPontnak vagy leányvállalatainak benyújtott bármilyen beadványra, beleértve az új termékekre vagy technológiákra, a meglévő termékekre vagy technológiákra, folyamatokra, anyagokra, marketingre vagy promóciós tervekre vagy új terméknevekre vonatkozó fejlesztésekre vagy javaslatokra a következő feltételek mellett kerülhet sor:

 • A DowDuPont és leányvállalatai nem kötelesek titokban tartani a beadványt vagy bizalmasan kezelni azt;
 • A DowDuPont és leányvállalatai nem kötelesek megvizsgálni a beadványt vagy válaszolni a beadványt benyújtó félnek;
 • A beadvánnyal kapcsolatos szellemi tulajdoni védelemre kizárólag szabadalmi vagy szerzői jogi alapon lehet hivatkozni;
 • A DowDuPont és leányvállalatai maguk bírálják el, hogy nyújtanak-e kifizetést, és ha igen, mennyit, a beadványra vonatkozóan;
 • Az ajánlattevő garantálja, hogy jogában áll benyújtani a beadványt, és a beadvány nem sért olyan kötelezettséget, amelynek a jelentkezőnek meg kell felelnie egy jelenlegi vagy korábbi munkáltató vagy bármely más fél irányában.

Termék- és Webhelymegjegyzések

A DowDuPont örömmel fogadja a Webhelyre és a Dow és a DuPont meglévő termékeire vonatkozó megjegyzéseit, amennyiben azok összhangban vannak a fenti bekezdéssel. Itt adhatja meg megjegyzéseit , ill. ezen Webhely kijelölt helyeit is használhatja ilyen célra. A megjegyzései nem bizalmasak, és a DowDuPont, a Dow és a DuPont korlátozás nélkül használhatja azokat

Alkalmazandó törvények

A helyi törvények kötelező alkalmazását kivéve, a jelen Feltételekhez kapcsolódó bármely tevékenységet a Delaware állam, Amerikai Egyesült Államok, törvényei szabályozzák, tekintet nélkül a joghatóság megválasztására vagy jogi rendelkezéssel történő összeütközésre. Ön vállalja, hogy a Delaware államban található bíróságok hatáskörébe utalja a Feltételekből vagy a Webhely használatából eredő vagy azokhoz kapcsolódó vitákat.

Jogosulatlan tevékenységek

Az ezen a Webhelyen érkező anyagok, illetve az ezen a Webhelyen található bármely anyag jogosulatlan használata sértheti a szerzői jogi törvényeket, a védjegyekre vonatkozó törvényeket, a magánéletre és a nyilvánosságra vonatkozó törvényeket, bizonyos kommunikációs szabályokat, valamint egyéb vonatkozó törvényeket és szabályokat. Tevékenységeiért egyedül Ön a felelős, és azokért a tevékenységekért is, amelyet bárki az Ön felhasználónevével és/vagy jelszavával végzett. Éppen ezért, a DowDuPontot, a Dowt és a DuPontot, ill. azok tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, leányvállalatait, ügynökeit, licenctulajdonosait és üzleti partnereit Önnek védenie és kártalanítania kell és mentesítenie kell minden veszteségtől, költségtől, kártérítéstől, felelősségtől, kiadásoktól (korlátozás nélkül), beleértve az ügyvédi díjakat és védelmi költségeket, amelyek harmadik féltől származnak vagy annak érdekében keletkeztek akkor, amikor Ön, vagy bárki az Ön nevével és/vagy jelszavával (beleértve – korlátozás nélkül – a bejegyzések területeit és a beadványokat) használta a Webhelyet és bármilyen törvényi szabályozásnak, vagy harmadik fél jogainak ellentmondanak.


Nem személyes adatok

A „nem személyes információ“ olyan információ, amely alapján nem lehet Önt beazonosítani, például:

 • Böngészési adatok;
 • A cookie-k, pixelcímkék és más technológiák segítségével gyűjtött információk;
 • Az Ön által megadott demográfiai adatok és egyéb információk;
 • Összegzett információk.

Hogyan gyűjtünk nem személyes információkat

A DowDuPont, a Dow, a DuPont és a hozzájuk tartozó szolgáltató harmadik felek különböző módon gyűjthetnek nem személyes adatokat, többek között:

 • A böngészőjén keresztül: bizonyos információkat a legtöbb böngésző gyűjt, például a Media Access Control (MAC) cím, a számítógép típusa (Windows vagy Macintosh), a képernyőfelbontás, az operációs rendszer verziója és az internetböngésző típusa és verziója.
 • Cookie-k használatával: a cookie-k lehetővé teszik a webszerver számára, hogy adatot továbbítson egy számítógépre nyilvántartási és más célokra. Többek között azért használunk cookie-kat és más technológiákat, hogy személyre szabottabb· információval szolgálhassunk Önnek, megkönnyítsük a webhely folyamatos elérését és használatát, valamint, hogy személyre szabott marketinganyagokat biztosítsunk. Ha nem szeretné, hogy cookie-k segítségével információkat gyűjtsünk, a legtöbb böngészőben egyszerűen elutasítható a cookie-k használatának lehetősége. Az oldal néhány funkciója esetleg nem fog megfelelően működni, ha nem fogadja el a cookie-k használatát. A cookie-k használatáról itt olvashat bővebben: http://www.allaboutcookies.org/
 • Pixelcímkék, adatgyűjtő jelek, tiszta GIF-ek és hasonló technológiák használatával: ezeket bizonyos oldalak és HTML formátumú e-mailek esetén használják, többek között nyomon követhetik a webhelyfelhasználók és az e-mailek címzettjeinek tevékenységét, mérhetik a marketingkampányok sikerességét és statisztikákat készíthetnek a webhelyhasználatról és a válaszadási arányokról.
 • Ön által: olyan információk gyűjthetők össze, mint az Ön tartózkodási helye, valamint egyéb információk, például az Ön által preferált kommunikációs eszközök, ha ezeket önként adja meg. Amennyiben nincs összekötve személyes adatokkal, ez az információ nem azonosítja be Önt vagy a webhely és az alkalmazás bármely felhasználóját.
 • Információk összegzésével: az összegzett személyes információk nem azonosítják sem Önt, sem a webhely vagy az alkalmazás bármely felhasználóját személyesen (a személyes információkat például arra használhatjuk, hogy meghatározzuk az egy körzetszámhoz tartozó felhasználók arányát).

Hogyan gyűjtünk és továbbítunk nem személyes információkat

Mivel a nem személyes adatok alapján nem lehet beazonosítani a személyét, ezen adatokat bármilyen célból felhasználhatjuk és feltárhatjuk. Egyes esetekben összekapcsolhatjuk a nem személyes és a személyes adatokat (például a név és a földrajzi hely kombinációja). Ha bármilyen nem személyes és személyes információt összekapcsolunk, például a megadott regisztrációs adatok összekapcsolása nem személyes adatokkal, személyre szabott marketingtevékenység céljából, akkor a kombinált információkat a Dow vagy a DuPont személyes információként kezeli.

IP-cím

Az Ön „IP-címe“ egy olyan szám, amelyet az internetszolgáltató (ISP) automatikusan az Ön által használt számítógéphez rendel.

Hogyan gyűjtünk IP-címeket

Az IP-címeket azonosítjuk és automatikusan naplózzuk, amikor egy felhasználó meglátogatja a webhelyet, a látogatás időpontjával és a meglátogatott oldalakkal együtt. Az IP-címek gyűjtése az interneten szokásos gyakorlat és számos weboldal automatikusan elvégzi.

Hogyan használja és továbbítja a DowDuPont az IP címeket

A DowDuPont és leányvállalatai olyan célokra használhatnak IP-címeket, mint például a webhelyhasználati szintek kiszámítása, a kiszolgálói problémák diagnosztizálása, a webhely adminisztrációja és az Ön országára szabott tartalom bemutatása. Használhatjuk és nyilvánosságra hozhatjuk az IP-címeket minden olyan célra is, amelyre a személyes adatokat is felhasználjuk és közzétehetjük. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az IP-címeket, a kiszolgáló naplófájljait és a kapcsolódó információkat nem személyes adatokként kezeljük, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében másként kell eljárnunk.

Internetes hirdetés

A DowDuPont, a leányvállalatai és a szolgáltató harmadik felek cookie-kat, pixelcímkéket, adatgyűjtó jeleket, tiszta GIF-eket vagy hasonló technológiákat használnak a webhelyhasználók és az e-mailek címzettjei által végzett tevékenységének nyomon követésére a nem társult webhelyeken, hogy az idő múlásával személyre szabhassák a felhasználói élményt relevánsabb hirdetések bemutatásával. Például harmadik féltől származó szolgáltatásokat használunk arra, hogy az Ön online tevékenységének megfelelő termékeket és ajánlatokat mutathassunk be.

Harmadik fél oldalai

Ez a Adatvédelmi Nyilatkozat nem terjed ki (ill. ezekért nem tartozunk felelősséggel sem) harmadik fél adatvédelmi, információs vagy egyéb gyakorlataira, beleértve bármely olyan harmadik félt is, aki olyan webhelyet üzemeltet, amelyhez a webhely vagy az alkalmazás hivatkozást tartalmaz. A webhelyen vagy az appon belüli hivatkozás nem jelenti azt, hogy a DowDuPont, a Dow vagy a DuPont jóváhagyta a kapcsolódó webhelyet.

A webhely használata gyermekek számára

A DowDuPont, a Dow és a DuPont elkötelezett a gyermekek adatvédelmi igényeinek védelme mellett, és arra ösztönözzük a szülőket és a gyámokat, hogy vállaljanak aktív szerepet a gyermekek online tevékenységében. A webhelyet vagy az alkalmazást nem szánjuk tizennégy (14) évesnél fiatalabb gyermekek számára, ill. nem gyűjtünk tudatosan adatokat gyermekektől, termékek vagy szolgáltatások értékesítése céljából.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot módosíthatjuk. A jelen adatvédelmi nyilatkozat minden módosítása akkor lép hatályba, ha a felülvizsgált adatvédelmi nyilatkozatot közzétesszük a webhelyen vagy az alkalmazásban. A webhely vagy alkalmazás ezen változtatásokat követő használata azt jelenti, hogy elfogadja a felülvizsgált adatvédelmi nyilatkozatot

Elérhetőség

Ha bármilyen kérdése van ezen adatvédelmi nyilatkozattal, vagy a DuPont vagy a Dow adatvédelmi nyilatkozatával és szabályzatával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

A DuPont Információkezelési Központon keresztül, vagy írjon nekünk az alábbi címre:

DuPont Inquiry Management Center
Chestnut Run Plaza 735
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
Díjmentes szám: 855-569-0964

Vagy

a Dow vállalatnak online nyomtatványon keresztül http://www.dow.com/assistance/thoughts.htm vagy e-mailben dowcig@dow.com, vagy az itt felsorolt telefonszámok egyikén http://www.dow.com/assistance/dowcig.htm, vagy az alábbi címre küldött levélben:

Dow Chemical Customer Information Group
Dow Ashman Center
4520 Ashman Street
P. O. Box 1206
Midland, Michigan 48642
U.S.A.

Copyright © DowDuPont, The Dow Chemical Company, DuPont és minden leányvállalata (2018). Minden jog fenntartva.