Új megoldás a nitrogénpótlás hatékonyságáért

Something went wrong. Please try again later...
CortevaInstinctcover1440

A Corteva Agriscience™ 2022-ben mutatja be az Optinyte™ technológia legújabb generációs termékét, mely Instinct™ néven kerül a gazdálkodókhoz. A korábbi Optinyte termékhez az N-Lock™-hoz hasonlítva sok szempontból megnyilvánul a fejlődés.

2021 sok szempontból hozott változást a mindennapokba. Ezek között van egy, ami a szántóföldi növénytermesztés költségszerkezetét rendkívüli mértékben megbolygatja: a nitrogénműtrágyák árának szédületes emelkedése. Mivel a legnagyobb területen termesztett kultúrnövények tápanyagpótlására felhasznált makrotápelemek több, mint 70%-a nitrogén, könnyen belátható az áremelkedés általános hatása.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai szerint 2021 első 3 negyedévében több, mint 72 milliárd forint értékben került a gazdálkodókhoz nitrogénműtrágya. A III. negyedévben a műtrágyák áremelkedése 25% volt a KSH szerint a II. negyedév áraihoz képest.

Ilyen környezetben jól látható a gazdálkodók gondolkodásának változása. Egyrészről aki megengedhette magának, korábban nagyobb mennyiséget vásárolt meg - a mostanihoz képest - nyomott áron, másrészről a takarékossági, költségcsökkentési gondolatok kerültek előtérbe.

A magas terményárak adta lehetőségeket a termelés magas szinten tartásával lehet legjobban kihasználni. A főbb kultúrnövények tápanyagigénye pontosan meghatározott a különböző hozamszintek függvényében, ajánlatos ezeket a mennyiségeket komolyan venni biztosítandó a megcélzott termésszint tápanyaghátterét.

A nitrogén sajátos tulajdonságai miatt különleges tápelem. A kijuttatott különböző nitrogénvegyületek növényi tápanyagként ammónium és nitrát formában hasznosulnak. A nitrát forma viszont rendkívüli módon kitett a veszteségeknek - kimosódás vagy denitrifikáció útján a kijuttatott mennyiség 40-70%-a veszendőbe mehet.

A veszteségek csökkentése, a hatóanyag hasznosulásának javítása nem csak gazdaságossági kérdés, a természetes vizekbe jutó nitrátszennyezés, vagy a légkörbe kerülő üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentése mindannyiunk érdeke.

A jobb nitrogénhasznosulást pontosabb időzítéssel, jobb kijuttatástechnikával, vagy újabb technológiai elemek beépítésével egyaránt segíteni lehet. Legjobb eredmény a felsoroltak mindegyikének egyidejű használatától várható.

A Corteva Agriscience™ 2022-ben mutatja be az Optinyte™ technológia legújabb generációs termékét, mely Instinct™ néven kerül a gazdálkodókhoz. A korábbi Optinyte termékhez az N-Lock™-hoz hasonlítva sok szempontból megnyilvánul a fejlődés.

Lényegesen javult az Instinct™ kezelhetősége, ami részben a csökkentett viszkozitásnak köszönhető, alacsony hőmérsékleten (5°C) is nagyon könnyen elegyedik folyékony nitrogén oldattal, vagy vízzel. Számos növényvédő szerrel keverhető, csökkentve a műveleti költségeket. Szántóföldi permetező géppel könnyedén kijuttatható, nem károsítja annak alkatrészeit. 

Az Instinct™ a szerves trágyák mellett minden ammónium és karbamid tartalmú műtrágyával együtt alkalmazva hatékonyan működik. Hatására csökken a veszteségnek kitett nitrogénformák mennyisége a tavasz folyamán,  ami  jelentősen  kisebb  nitrogénvesztéshez vezet. Hatékonyan hozzájárul ahhoz, hogy a talaj gyökérzónába tartozó rétegeiben magasabb legyen a nitrogén tartalom, a kultúrnövények fejlődésük fokozottan nitrogénigényes szakaszában is hozzáférjenek a nélkülözhetetlen tápanyaghoz.          

A jobb növénytáplálás általános megközelítésben a magasabb  termésszintek  alapja,  a  végeredményt azonban számos egyéb tényező befolyásolja. A tápanyagellátás javítása akkor tud a nagyobb terméshez hozzájárulni, amikor egyéb tényezők nem írják azt felül, pl. gyomosodás, vízhiány.

Az Instinct™ hasznos eszköze a nitrogén megóvásának, képes hozzájárulni a tápanyagpótlásra fordított komoly befektetés megtérüléséhez.

Bálint Sándor
Gombaölő és rovarölő szer termékmenedzser
Corteva Agriscience™   

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!