Sajtó Közlemény •  2023. 02. 14.

A Corteva 2022-es negyedik negyedévi és egész éves pénzügyi jelentése

Something went wrong. Please try again later...

·         Új termékek és egyedi technológiák támogatják a 2022-es kétszámjegyű értékesítési növekedést

·         Az eredmények a dinamikus gazdasági környezetben elért erős teljesítményt tükrözik

·         A 2023-as irányelvek támogatják a 2025-ös Értékteremtő Keretrendszert

INDIANAPOLIS, Indiana, Amerikai Egyesült Államok, 2023 február 1. – Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) (továbbiakban "Corteva" vagy "vállalat") ma közzétette a 2022. december 31-én zárult negyedik negyedévre és teljes évre vonatkozó pénzügyi eredményeit.

A 2022-es év főbb eredményei

  • A 2022-es év nettó árbevétele 11%-kal nőtt az előző évhez képest, mindkét szegmensben növekedést mutatva. Az organikus1 árbevétel 15%-kal nőtt ugyanebben az időszakban, erős növekedéssel minden régióban.
  • A vetőmagok nettó árbevétele 7%-kal, az organikus1 értékesítés pedig 9%-kal nőtt, jelentős növekedéssel a latin-amerikai kukoricában és az észak-amerikai2 szójababban, amit részben ellensúlyozott a kukoricaültetvények és a repce mennyiségének csökkenése Észak-Amerikában2. Az ár globálisan 9%-kal nőtt, ami a vállalat ár-értékarányos stratégiájának folyamatos végrehajtásának és a magasabb ráfordítási költségek megtérülésének köszönhető.
  • A növényvédelmi termékek nettó árbevétele 17%-kal, az organikus1 értékesítés pedig 20%-kal nőtt, széles körű növekedéssel minden régióban. A volumen növekedését az új termékek, köztük az EnlistTM és ArylexTM gyomirtó szerek, valamint az IsoclastTM rovarölő szerek folyamatos térnyerése eredményezte. Az árnövekedés a költséginflációra adott válaszként minden régióban erős teljesítményt tükrözött.​​​​​​​
  • A folyamatos tevékenységből származó GAAP szerinti nyereség 1,22 milliárd dollár, illetve részvényenként 1,66 dollár volt a 2022-es teljes évre vonatkozóan. Az előző évhez képest a csökkenés oka az alacsonyabb, a régi nyugdíjprogramokhoz kapcsolódó nem pénzbeli juttatások csökkenése volt. A működési EBITDA1 és a működési EPS1 3,22 milliárd dollár és 2,67 dollár volt részvényenként. Az erős árképzést, a volumennövekedést minden régióban és a termelékenységi intézkedéseket részben ellensúlyozta az infláció és az árfolyamváltozás kedvezőtlen hatása.
  • A vállalat a 2023-as teljes évre vonatkozó előrejelzést3 adott, és 18,1 és 18,4 milliárd dollár közötti nettó árbevételre számít. A működési EBITDA1 a várakozások szerint a 3,4 és 3,6 milliárd dollár közötti tartományban lesz. A működési EPS1 várhatóan részvényenként 2,70-2,90 USD között lesz.
  • A vállalat arra számít, hogy a Stoller és a Symborg korábban bejelentett felvásárlását a 2023 első félévben zárja le.

 

“A Corteva erős, lenyűgöző 2022-es évet zárt, amelyben jelentős termékportfóliót és a kiszolgált országok körét érintő döntéseket hoztunk az egyes területek egyedi adottságainak figyelembevételével, és kiemelkedő pénzügyi teljesítményt értünk el.

A példátlan költséginfláció és az ellátási lánc kihívásai ellenére a Corteva kétszámjegyű működési EBITDA-növekedést és több mint 200 bázispontos EBITDA-arányos nyereségnövekedést ért el, amit innovatív portfóliónknak, erős piaci pozíciónknak és következetes végrehajtásunknak köszönhetünk.

Az agrárgazdasági kilátások 2023 elején továbbra is szilárdak. A mezőgazdasági jövedelemszintek továbbra is erősek, mivel a szűkös kínálat miatt a terményárak a történelmi átlagok felett maradnak, ami arra készteti a gazdákat, hogy továbbra is a termelékenységet és a hozamot növelő technológiákba fektessenek be. Továbbra is elkötelezettek vagyunk a fenntartható növekedés előmozdítása mellett, a termékkínálatunk továbbfejlesztése és az abba való befektetés révén, hogy vezető globális integrált mezőgazdasági technológiai megoldásokat kínáló vállalattá váljunk."

Chuck Magro, vezérigazgató

2022 negyedik negyedévének összefoglalója

A 2022. december 31-én zárult negyedik negyedévben a nettó árbevétel 10%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az organikus1 árbevétel 11%-kal nőtt, ami Latin-Amerikának és Észak-Amerikának köszönhető.

Az ár 12%-kal emelkedett az előző évhez képest, ami a vállalat értékarányos ár stratégiájának folyamatos végrehajtását és a magasabb ráfordítási költségek megtérülését tükrözi. A volumen 1%-kal csökkent az előző évhez képest, ami nagyrészt a Pioneer kukorica alacsonyabb észak-amerikai szállításainak, az Oroszországból való kilépésről szóló döntésnek és az ukrajnai háborúnak, valamint az ázsiai és csendes-óceáni térségben tapasztalt csapadékos időjárásnak és alacsony kártevők okozta hatásnak, illetve a latin-amerikai aszályos körülményeknek tudható be.

A folyamatos tevékenységből származó GAAP szerinti veszteség az adózás után 41 millió dollár volt 2022 negyedik negyedévében, szemben a 2021 negyedik negyedévi 155 millió dolláros nyereséggel. A működési EBITDA1 a negyedik negyedévben 370 millió dollár volt, ami 41%-kal magasabb az előző évhez képest.

Vetőmag összefoglaló

A vetőmag üzletág nettó árbevétele 2022 negyedik negyedévében 1,6 milliárd dollár volt, szemben a 2021 negyedik negyedévi 1,4 milliárd dollárral. Az árbevétel növekedését az ár 19%-os növekedése okozta, amit részben ellensúlyozott a mennyiség 1%-os csökkenése.

Az árnövekedést az erős globális teljesítés okozta, mivel a gazdák az infláció ellensúlyozása érdekében a hozamot helyezik előtérbe. A volumencsökkenés oka az alacsonyabb Pioneer kukoricaszállítások Észak-Amerikában, az ukrajnai háború és az Oroszországból való kilépésről szóló döntés volt, amit részben ellensúlyozott a kukorica iránti erős brazíliai kereslet.

A szegmens működési EBITDA-ja 71 millió dollár volt 2022 negyedik negyedévében, szemben a 2021 negyedik negyedévi (11) millió dollárral. Az árvégrehajtás és a folyamatos költség- és termelékenységi intézkedések több mint ellensúlyozták a magasabb ráfordítási és szállítási költségeket, az alacsonyabb volumeneket és a megnövekedett K+F beruházásokat. A szegmens működési EBITDA-aránya mintegy 510 bázisponttal javult az előző év azonos időszakához képest.

A vetőmagok nettó árbevétele 2022-ben 9,0 milliárd dollár volt, szemben a 2021-es mintegy 8,4 milliárd dollárral. Az árbevétel növekedését a 9%-os árnövekedés okozta, amelyet részben ellensúlyozott a 2%-os kedvezőtlen árfolyamhatás.

Az áremelkedés hátterében az erős globális végrehajtás állt, élén Észak-Amerikával és Latin-Amerikával, ahol a kukorica és a szójabab globális ára 9%-kal, illetve 11%-kal emelkedett. A latin-amerikai kukorica és az észak-amerikai szójabab mennyiségi növekedését ellensúlyozta az észak-amerikai kukorica vetésterületének csökkenése és az észak-amerikai repce kínálati korlátozása. Az EnlistE3TM(4) szójabab piaci penetrációja elérte az észak-amerikai összes vetésterület több mint 45%-át. A kedvezőtlen árfolyamhatásokat a török líra és az euró okozta, amit részben ellensúlyozott a brazil reál.

A szegmens működési EBITDA-ja 1,7 milliárd dollár volt 2022-ben, ami 10%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest. Az árvégrehajtás és a folyamatos költség- és termelékenységi intézkedések több mint ellensúlyozták a magasabb input- és szállítási költségeket, az árfolyam kedvezőtlen hatását, az alacsonyabb volumeneket Észak-Amerikában, valamint a megnövekedett K+F beruházásokat. A szegmens működési EBITDA-aránya mintegy 45 bázisponttal javult az előző év azonos időszakához képest.

Növényvédelmi összefoglaló

 

A növényvédelmi üzletág nettó árbevétele 2022 negyedik negyedévében körülbelül 2,2 milliárd dollár volt, szemben a 2021 negyedik negyedévi körülbelül 2,1 milliárd dollárral. Az árbevétel növekedését a 7%-os árnövekedés okozta, amelyet részben ellensúlyozott a 2%-os kedvezőtlen árfolyamhatás és az 1%-os kedvezőtlen portfólióhatás.

Az áremelkedés minden régióban jelentős volt, Latin-Amerika és Észak-Amerika vezetésével, és főként a magasabb nyersanyag- és logisztikai költségek, valamint a differenciált technológiánk értékének árképzését tükrözte. Az új termékek folyamatos térnyerését több mint ellensúlyozta a csapadékos időjárás és az alacsony kártevőnyomás az ázsiai és csendes-óceáni térségben, valamint az aszályos körülmények Latin-Amerikában. A kedvezőtlen árfolyamhatásokat az euró okozta, amit részben ellensúlyozott a brazil reál. A portfólióhatást az ázsiai és csendes-óceáni térségben történt üzletág értékesítés okozta.

A szegmens működési EBITDA-ja 332 millió dollár volt 2022 negyedik negyedévében, 9%-kal magasabb, mint 2021 negyedik negyedévében. Az árvégrehajtás, a kedvező választék és a termelékenységi intézkedések több mint ellensúlyozták a magasabb ráfordítási költségeket, beleértve a nyersanyagköltségeket, valamint az árfolyam kedvezőtlen hatását. A szegmens működési EBITDA-aránya több mint 60 bázisponttal javult az előző év azonos időszakához képest.

A növényvédelemi üzletág nettó árbevétele 2022-ben körülbelül 8,5 milliárd dollár volt, szemben a 2021-es körülbelül 7,3 milliárd dollárral. Az árbevétel növekedését a 11%-os árnövekedés és a 9%-os volumennövekedés okozta. Ezeket a nyereségeket részben ellensúlyozta a 3%-os kedvezőtlen árfolyamhatás.

Az áremelkedés, amelyet Észak-Amerika és Latin-Amerika vezetett, főként a magasabb nyersanyag- és logisztikai költségek, valamint az egyedi technológiánk értékének árazását tükrözte. A volumen növekedését az új termékek, köztük az EnlistTM és ArylexTM gyomirtó szerek, valamint az IsoclastTM rovarölő szerek folyamatos térnyerése eredményezte, az új termékek értékesítése 33%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A kedvezőtlen árfolyamhatásokat az euró és a török líra okozta, amit részben ellensúlyozott a brazil reál.

A szegmens működési EBITDA-értéke 2022-ben 1,7 milliárd dollár volt, ami 40%-os növekedést jelent 2021-hez képest. Az ár- és volumennövekedés, valamint a termelékenységi intézkedések több mint ellensúlyozták a magasabb ráfordítási költségeket, beleértve a nyersanyagköltségeket, valamint az árfolyam kedvezőtlen hatását. A szegmens működési EBITDA-aránya mintegy 330 bázisponttal javult az előző évhez képest, ami nagyrészt az árképzés végrehajtásának, valamint az új és egyedi technológiáknak köszönhető.

2023-as előrejelzések

 

A mezőgazdaság kilátásai 2023-ban is erősek, a gabona és az olajos magvak iránti rekordkereslet mellett, amit a készletszintek folyamatos csökkenése jelez. Az alapanyagárak a történelmi átlagok felett vannak, a gazdálkodók mérlege és jövedelmi szintje pedig továbbra is egészséges, ami arra készteti a gazdálkodókat, hogy a megtérülés maximalizálása érdekében a technológiát helyezzék előtérbe. A vállalat az Egyesült Államokban bevetett terület növekedésére számít, és továbbra is figyelemmel kíséri a dinamikus időjárási viszonyokat világszerte.

A vállalat a 2023-as teljes évre vonatkozóan előrejelzést adott. A Corteva 18,1 és 18,4 milliárd dollár közötti nettó árbevételre számít, ami 5%-os növekedést jelent a középértéknél. A működési EBITDA1 várhatóan 3,4 és 3,6 milliárd dollár között lesz, ami 9%-os növekedést jelent a középértéknél. A működési EPS1 várhatóan részvényenként 2,70-2,90 USD között lesz, ami 5%-os növekedést jelent a középpontban, ami a magasabb nyereséget és az alacsonyabb átlagos részvényszámot tükrözi, amit részben ellensúlyoz az előrejelzett magasabb effektív adókulcs és kamatkiadások. Ez az előrejelzés nem tartalmazza a korábban bejelentett Biologicals akvizíciókat, amelyek várhatóan 2023 első felében zárulnak le.

A vállalat nem tudja összeegyeztetni a jövőre vonatkozó nem-GAAP pénzügyi mutatóit a leginkább összehasonlítható U.S. GAAP pénzügyi mutatóival, mert ésszerű bizonyossággal nem képes figyelembe venni az ellenőrzésén kívül eső tételeket, amelyek jelentősek lehetnek.

Negyedik negyedéves konferenciahívás

 

A vállalat 2023. február 2-án, reggel 9:00 órakor (ET) élő internetes közvetítést tartott a 2022-es negyedik negyedévi eredményeit és kilátásait megvitató konferenciahívásról a befektetőkkel. A konferenciahívást kísérő diabemutató a vállalat Befektetői események és prezentációk oldalán található. A webes közvetítés ismétlése szintén elérhető lesz a Befektetői események és prezentációk oldalon.

Kövesse a Corteva Agriscience híreit és újdonságait a Facebook és YouTube csatornákon.

 

Corteva Agriscience