2018. 10. 25.

A Corteva vezetője a vállalat jövőbeli stratégiájáról

Something went wrong. Please try again later...

Az egyesített kutatás-fejlesztési projektek és a növekedést előmozdító stratégiai tényezők várhatóan a mezőgazdasági üzemek egészére kiterjedő megoldásokkal fognak szolgálni

FT. LAUDERDALE, Fla., 2018. március 1. – Corteva Agriscience, a DowDuPont mezőgazdasági divíziójának (NYSE: DWDP) operatív igazgatója James C. Collins, Jr. a 2018. évi Bank of America Merrill Lynch Globális mezőgazdasági és vegyészeti konferencián ma beszámolt a mezőgazdasági divízió pénzügyi teljesítményéről és stratégiai fejlődéséről, bemutatta a divízió költségszinergiák terén elért legújabb eredményeit, valamint a közeljövőben piacra dobni tervezett termékeket és a portfólió növekedését hosszú távon előmozdító tényezőket

„2017 erős év volt a vállalat számára. A jelentős növekedés és a költségek és a vállalati növekedés szinergiáinak előmozdítására irányuló fejlesztési folyamataink lehetővé fogják tenni, hogy még bizonytalan piaci környezetben is növeljük az üzleti hasznot“, mondta Collins.

A mezőgazdasági divízió 2019. június 1-jére tervezett különválásával kapcsolatban Collins megerősítette, hogy a divízió hozzávetőlegesen 1,1 milliárd USD-t különített el a költségszinergiákra – a tervek szerint körülbelül 300 millió USD értékű költségszinergiát érhetnek majd el 2018-ban a 2017-es évhez képest. Várakozásaink szerint a 2018-as szinergianövekedés mozgatórugói a működési struktúra további áramvonalasítására irányuló intézkedések, az eszközök hatásának minimalizálása és a termékportfólió optimalizálása lesznek.

A növekedést rövid távon többek között az egyesített kutatás-fejlesztési eljárások során bevezetett termékek fogják előmozdítani – a nemrégiben bevezetett és a 2017–2018-as időszakban bevezetni tervezett termékek 4,5 milliárd dolláros értékesítési csúcsa várható.

Teljes körű megoldások biztosítása a gazdálkodók számára

Collins betekintést engedett az egyesített kutatás-fejlesztési folyamatokba – hangsúlyozva, hogy a gabona- és növényvédelem üzletág technológiai megoldásai, az egyedülálló vegyes platform és a mezőgazdasági felhasználású digitális technológiák feltörekvő szegmensének innovációja előreláthatólag rövid távú eredményekhez fognak vezetni és erősíteni fogják a mezőgazdasági divízió hosszú távú versenypozícióját.

„Az ágazatvezető innovatív fejlesztési folyamatok, amelyeken jelenleg dolgozunk, remek lehetőségek rejtenek“, hangsúlyozta Collins. „Kutatóink és szakembereink jelentős előrelépéseket érnek el olyan fontos területeken, mint például a célirányos tenyésztés és a mezőgazdasági felhasználású digitális technológiák – aminek következtében olyan továbbfejlesztett biotechnológai, növényvédelmi és agronómiai megoldásokat kínálunk a gazdálkodóknak, amilyenekre szükségük van.“ A szélesebb körű termékfejlesztési folyamatok keretein belül véghezvitt programok előreláthatólag hosszú távon több, mint 22 milliárd USD értékű eladásokat fognak generálni.

A vetőmagágazattal kapcsolatban Collins arról beszélt, hogy milyen fontos az ágazat vezető szerepe a legfontosabb piaci szegmensben és földrajzi területen, és példákat sorolt arra vonatkozóan, hogy a vállalat ezen pozíciója és a folyamatos technológiai innováció miként mozdítja elő a vetőmagágazat erősödő értékesítési mutatóit.

A vállalat erős észak-amerikai jelenlétére és egyre erősödő globális pozíciójára elsődleges húzóerőként utalva Collins kiemelte, hogy a vetőmag szegmensben bevezetni tervezett termékek várhatóan a rövid távú fejlődés mozgatórugói lesznek. Ilyenek az Enlist  és a Qrome® Észak-Amerikában, valamint a Leptra® és a PowerCore® értékesítésének fellendülése és a Conkesta E3 szójababok bevezetése Latin-Amerikában. „Hosszú távon a központi Rovarölő és Gyomirtó terület átfogó és fokozott erősödése lesz az a tényező, amely lehetővé fogja tenni, hogy ez az egyesített fejlesztési folyamat kielégítse a rovar- és gyomirtás többgenerációs szükségleteit“, mondta Collins,

Collins beszámolt a divízió tenyésztési portfóliójának legújabb eredményeiről is, amik tovább gyorsítják az egyesített tenyésztési fejlesztési folyamat hatókörét és minőségét. Collins kijelentette, hogy „Növeljük a tenyésztés során alkalmazott digitális technológiáink hatékonyságát és innovatív módszereket alkalmazunk a termelékenység előmozdítására, illetve lerövidítjük a termék piacra kerülésének folyamatát.“ Collins beszélt a nemrégiben elért korai sikerekről a célirányos tenyésztés (targeted breeding) terén: „gyorsan telepítjük és alkalmazzuk a CRISPR-Cas technológiát annak érdekében, hogy felgyorsítsuk az új általános jellemvonások kifejlesztését a növényeknél.“

A növényvédelmi platformra vonatkozóan Collins kiemelte, hogy a költségelőny és a differenciálás előmozdítására koncentrálnak, hogy tovább erősítsék az eredményeket. „Gyorsan fellendítjük az új növényvédelmi megoldásainkat, amelyek az erősségeinkre és a kulcsfontosságú piaci szegmensekben elért pozíciónkra fognak építeni, nagyobb árréseket fognak megcélozni, miközben továbbra is az erős portfóliófegyelemre fognak koncentrálni“, mondta Collins.

A nemrégiben bevezetett és hamarosan bevezetni tervezett növényvédelmi megoldásaink, mint a védekezésre használt Inatreq, Vessarya és Zorvec, a rizs védelmére kifejlesztett Rinskor és a rovarölő Pyraxalt és Isoclast, amelyek a meglévő termékek – mint a Spinetoram és a Spinosad – felfuttatásával az egyesített növényvédelmi üzleti ágazat minden területén várhatóan rövid távú növekedéshez fognak vezetni. Hosszú távon a növényvédelmi portfólió esetében a divízió arra számít, hogy a 2. szakaszban és azt követően a meglévő fejlesztési folyamatok eredményeként több mint 3,5 milliárd USD értékű eladásokat fognak generálni.

Collins hangsúlyozta, hogy a divízió továbbra is arra fog koncentrálni, hogy egyaránt eleget tegyen a költségszinergia iránti elkötelezettségeinek és szívén viselje a növényvédelmi termékportfólió érdekeit. „A költségek szempontjából piaci versenyelőnyt teremtünk a teljes platformon – kiaknázva az erős pici pozíciónkat, a kiterjesztett hatókörünket és a megfelelő nagyságú működési modellünket, hogy célzottan javítsuk az árrésünket.“

A vetőmag és növényvédelmi ágazat platformjainak metszéspontjain nemrégiben megtapasztalt technológiai együttmüködések lehetővé tették, hogy a divízió vezető szerepet töltsön be a platformokon átnyúló innováció terén – olyan újításokkal, mint az Enlist rendszer és a vetőmagoknál nemrégiben alkalmazott technológiai fejlesztések.

Collins beszámolt a divízió folyamatos erőfeszítéseiről a feltörekvő mezőgazdasági felhasználású digitális technológiák terén elért eredményekről. „Továbbfejlesztjük a megoldásainkat, hogy nagyobb választékot biztosítsunk a gazdálkodóknak a végpontok közötti operatív irányító szoftver segítségével.“ Collins hozzátette, hogy „Azáltal, hogy az ágazatban elsőként mi kínálunk agronómiai és átfogó gazdálkodásirányítási megoldást, új utat nyitunk a mezőgazdasági ágazat növekedése felé.“

A DowDuPont lehetővé teszi a befektetők számára, hogy a weboldalán ismét megnézzék a prezentációt: www.dow-dupont.com/investors.

 

A Corteva Agrisciencevállalatról, a DowDuPont mezőgazdasági divíziójáról

A Corteva Agriscience jelenleg a DowDuPont(NYSE: DWDP) mezőgazdasági divíziója, amely a tervek szerint független, tőzsdén jegyzett tárasággá válik, amint 2019 júniusáig befejeződik a korábban bejelentett különválás.  A divízió egyesíti a DuPont Pioneer, a DuPont Növényvédelem és a Dow AgroSciences erősségeit. A Corteva Agriscience az ágazat legátfogóbb portfólióját kínálja a gazdálkodóknak a világ minden táján, beleértve a mezőgazdasági ágazat legelismertebb márkanevei közül néhányat: a Pioneer®, az Encirca®, a nemrég bevezetett Brevant vetőmagok, vagy a díjnyertes növényvédelmi termékek, miközben új termékeket is piacra dob a vegyipari és technológiai terveinek köszönhetően megbízható fejlesztési eljárások révén.

A DowDuPont vállalatról

A DowDuPont (NYSE: DWDP) egy holdingvállalat, amely a The Dow Chemical és a DuPont vállalatokból áll és amelynek célja, hogy erős, önálló, részvénytársaságként működő vállalatokat hozzon létre a mezőgazdaság, az anyagkutatás és a speciális termékszektorok területén, amelyek a maguk piacán vezető szerepet töltenek be azáltal, hogy tudományosan megalapozott innovációikkal adnak választ a fogyasztói igényekre és a globális kihívásokra. További információk a következő oldalon találhatók: www.dow-dupont.com.

 

Figyelmeztető nyilatkozat az előremutató kijelentésekre vonatkozóan
Jelen dokumentum tartalmaz az értékpapírokra vonatkozó szövetségi törvények értelében „előremutató kijelentéseknek“ minősülő állításokat, beleértve az 1933. évi Értékpapírtörvény 27A szakaszának módosított változatát és a 1934. évi Értéktőzsdetörvény 21E szakaszának módosított változatát. Ebben az összefüggésben az előremutató kijelentések gyakran vonatkoznak a jövőben várható üzleti vagy pénzügyi teljesítményre és pénzügyi feltételre, illetve gyakran tartalmaznak olyan szavakat, mint „valószínűnek tart”, „előre jelez”, „szándékozik”, „tervez”, „hisz”, „kutat”, „fog”, „megtenné”, „megcéloz”, vagy ehhez hasonló kifejezéseket, illetve ezek változatait vagy ellenkezőjét.

2015. december 11-én a The Dow Chemical („Dow“) és az E. I. du Pont de Nemours and Company („DuPont“) vállalatok bejelentették, hogy megkötik a 2017. március 31-én módosított megállapodást és egyesülési tervet („Egyesülési megállapodás“), amelynek értelmében egyenrangú felek 100%-ban részvényekkel történő fúzióra lépnek („Egyesülési tranzakció“). A 2017. augusztus 31-én hatályba lépett Egyesülési tranzakció végbement és mind a Dow, mind pedig a DuPont a DowDuPont Inc. („DowDuPont“) leányvállalatává vált. További információt a DowDuPont, a Dow és a DuPont 10-K, 10-Q és 8-K formanyomtatványokon benyújtott legutóbbi éves, negyedéves és aktuális beszámolóiban olvashat, illetve a közös részvényesi tájékoztatásban, amely része a DowDuPont által az S-4 nyomtatványon a SEC-hez 2016. március 1-jén benyújtott regisztrációra vonatkozó nyilatkozatnak (fájl sz.: 333-209869), amelyet utoljára 2016. június 7-én módosítottak és amelyet a SEC 2016. június 9-én hatályosnak nyilvánított („Regisztrációra vonatkozó nyilatkozat“) az Egyesülési tranzakcióval kapcsolatban.

Az előremutató kijelentések jellegüknél fogva különböző mértékben bizonytalan eseményekre vonatkoznak, így többek között a DowDuPont mezőgazdasági, anyagkutatás és speciális termékek szegmenseinek egy vagy több adóhatékony tranzakció keretében és várható feltételek mellett történő különválasztására („vállalatok tervezett szétválasztása“). Az előremutató kijelentések nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményt illetően és bizonyos feltételezéseken és jövőbeli eseményekre vonatkozó elvárásokon alapulnak, amelyek nem biztos, hogy be fognak következni. Az előremutató kijelentések olyan kockázatokat és bizonytalanságokat is magukba foglalhatnak, amiket a vállalt nem tud befolyásolni. Néhány fontos tényező, amelynek következtében előfordulhat, hogy a DowDuPont, a Dow vagy a DuPont tényleges eredményei jelentősen különbözni fognak az ilyen előremutató kijelentésekben előrejelzett eredményektől: (i) a Dow és DuPont mezőgazdasági, anyagkutatás és a speciális termékek szegmenseinek sikeres integrálása, beleértve a feltételezett adóügyi megítélést, az előre nem látható kötelezettségeket, jövőbeli tőkekiadásokat, bevételeket, költségeket, eredményeket, termelékenység alakulását, üzleti teljesítményt, eladósodást, pénzügyi feltételeket, veszteségeket, jövőbeli kilátásokat, vállalatirányítási stratégiákat a menedzsment számára, az egyesített működés kiterjesztését és fejlesztését; (ii) a leválasztások hatásai, amelyek az Egyesülési tranzakció végrehajtásának feltételei, illetve az egyéb kötelezettségvállalások miatt szükségesek; (iii) a DowDuPont mezőgazdasági, anyagkutatás és speciális termékek szegmensei közötti előrejelzett szinergiák elérése; (iv) a vállalatok tervezett leválasztásaival összefüggő kockázatok, beleértve a DowDuPont igazgatótanácsa által elvégzett átfogó portfólió-felülvizsgálatból eredő veszélyeket, változtatások és időzítés, beleértve bizonyos feltételeket, amelyek hátráltathatják, megakadályozhatják vagy egyéb módon negatívan befolyásolhatják a tervezett tranzakciókat, beleértve a szükséges szabályozói engedélyek vagy a vállalkozások tervezett leválasztásaival kapcsolatos engedélyek megszerzésével kapcsolatos esetleges problémákat vagy késedelmet, pénzpiaci problémák vagy egyéb potenciális korlátok; (v) annak a kockázata, hogy a vállalatok terezett leválasztásából eredő fennakadások kárt okoznak a DowDuPont (vagy közvetlenül, vagy pedig a Dow vagy a DuPont által és révén) bekövetkezett üzleti tevékenységében, beleértve a jelenlegi terveket és műveleteket; (vi) a vállalat képessége, hogy megtartsa és a vállalathoz vonzza a szükséges személyzetet; (vii) az összeolvadás vagy a vállalatok tervezett leválasztásainak végrehajtásából eredő esetleges nem-kívánatos reakciók vagy változások a vállalat kapcsolatrendszerében; (viii) a DowDuPont elsődleges részvényeinek hosszú távú értékére vonatkozó bizonytalanságok; (ix) tőke és finanszírozás folyamatos hozzáférhetősége és a hitelminősítő intézmények intézkedései; (x) jogszabályi, szabályozói és gazdasági változások; (xi) esetleges ágazati bizonytalanságok, beleértve a meglévő üzleti kapcsolatokban bekövetkezett változásokat a vállalatok tervezett leválasztásainak lezárulásáig, ami kihatással lehet a vállalat pénzügyi helyzetére és (xii) előre nem megjósolható események és katasztrófaesemények súlyossága, beleértve többek között a terrorcselekményeket, háború vagy zavargások kitörését, illetve a vezetőség reakciója a fent említett bármelyik eseményre. Ezekről, illetve az összeolvadással és a tervezett kiválással összefüggő egyéb kockázatokról részletesebben olvashat (1) a Regisztrációra vonatkozó nyilatkozatban és (2) az aktuális, negyedéves és éves jelentésekben, amelyeket a DowDuPont a SEC-hez nyújtott be, illetve amelyekre a Dow és a DuPont részben referenciaként utal a Regisztrációra vonatkozó nyilatkozatban. Bár az itt és a Regisztrációra vonatkozó nyilatkozatban felsorolt tényezők listája reprezentatívnak számít, egyik sem tartalmazza valamennyi esetleges kockázatot és bizonytalanságot. A fel nem sorolt tényezők további akadályokat gördíthetnek az előremutató kijelentések megvalósulása elé. Az eredményeknek az előremutató kijelentésekben feltételezett értékekhez viszonyított jelentős különbségek következményei többek között a következők lehetnek: az üzletmenet akadályoztatása, működési problémák, pénzügyi veszteség, jogi kötelezettségek harmadik felek felé és ezekhez hasonló veszélyek, amelyek bármelyikének jelentős hátrányos hatása lehet a DowDuPont, a Dow vagy a DuPont konszolidált pénzügyi helyzetére, működési eredményeire, hitelminősítésére vagy likviditására. A DowDuPont, a Dow és a DuPont nem vállal kötelezettséget arra, hogy nyilvánosan felülvizsgálja vagy frissíti az előremutató kijelentéseket, függetlenül attól, hogy új információhoz jutott vagy jövőbeli fejlemények vagy egyéb okok miatt lenne szükség erre, a körülmények megváltozása okán, kivéve, ha erre az Értékpapírtörvény vagy egyéb vonatkozó törvények miatt van szükség.

A ™, ℠ vagy ® jelzésekkel ellátott valamennyi termék a DowDuPont vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye. 

 

ELÉRHETŐSÉG

Gregg M. Schmidt
+1-302-996-8368
+1-302-598-6286

gregg.m.schmidt@dupont.com