Vetéstől aratásig nagy széltippantól és kétszikű gyomoktól mentes állomány

Something went wrong. Please try again later...
Article Hero Image Bizon Desktop 1024 x 450

Az őszi kalászos gabonákban, elsősorban a nagy széltippannal fertőzött területeken terjedt el az őszi gyomirtási technológia. Ennek oka, hogy ősszel hatékonyabban, időben és olcsóbban el lehet végezni a védekezést. Számos hatóanyag áll a rendelkezésre, amelyek eddig megoldották a problémát. Azonban az elmúlt években olyan folyamatoknak vagyunk tanúi, amelyek megkövetelik az új, markánsan robusztusabb megoldások használatát.

 • A nagy széltippan egyre erőteljesebb terjedésével (1. ábra) egyre komolyabb termésveszteséget okoz a kalászos gabonákban (ha a nagy széltippan fertőzöttsége 2-3 db/m2, akkor a termés kiesés eléri az 5 %-ot. 8-10 db/m2-nél ez az érték 10-15 %, míg 15-20 db/m2-nél már 20-25 % is lehet). Ez azt jelenti, hogy akár 500-1200 kg/ha termésveszteséget is képes okozni. Sajnos az elmúlt években olyan térségekben volt nagyon komoly fertőzöttség, ahol korábban egyáltalán nem fordult elő (pl. Dél-Borsod, Bodrogköz, Dél-Hajdú-Bihar, Heves megye, Jászság keleti része, Komárom, Baranya megye, stb.). Ezeken a helyeken a gazdálkodók gyakran akkor szembesülnek a fertőzöttséggel, amikor a kalászszint fölé kerülnek a gyomok, de ekkor már nem lehet védekezni hatékonyan. A gyom terjedésében sajnos nagyon nagy az emberi tényező aránya, mivel egy széltippannal erősen fertőzött tábla aratása után – kombájntisztítás nélkül – a betakarító gép könnyen átviszi és megfertőzi a következő búza táblát, de ennek kedvezőtlen hatásával csak néhány év múlva találkozhatunk, amikor újra kalászos gabona kerül a területre.
 • A telek enyheségének köszönhetően a nagy széltippan csírázása nem áll le novemberben, hanem december-január-február során folytatódik. Számos hatóanyag (pl. metszulfuron-metil) azonban nem rendelkezik hosszú hatásstartammal, így a tél során kelők ellen már nem vagy csak minimális hatással bírnak.
 • A tél végi-kora tavaszi csapadékszegény időszakok (2015 vagy 2017 tavasza) gyakoribbá válása miatt az áprilisig gyomosan maradt állományok nagy veszteséget szenvednek el a víz- és tápanyag konkurencia miatt. 
 • A hibrid vagy nagy termőképességű őszi búzák alacsony vetőmag normája miatt ősszel nagy tere van a gyomoknak. Ha az ilyen állományokat áprilisig gyomosan hagyjuk, akkor jelentős termésveszteséget szenvednek el a tavaszi gyomirtásig.
 • A technológia átalakulásával egyre sekélyebb művelésben részesítjük mind a repcét, mind az őszi kalászos gabonákat. Ezek a tényezők segítik az apró magvú gyomnövények, köztük a nagy széltippan terjedését.
 • A kalászosok gyomirtásánál megvárják a későn kelő, ám problémát okozó kétszikűek megjelenését, amikorra a nagy széltippan már kinő, vagy részlegesen kinő a készítmény foga alól.
 • A kései kezelések időpontjában a gabona már szármegnyúlás állapotában van, így a gyomnövények bizonyos részt kitakarja a permetlé elől. Ezáltal csökkent mennyiségű hatóanyag kerül a célnövényre, ami túlélheti a kezelést. Sőt, magot is hozhat.
 • Repcében az egyszikűek elleni gyomirtást általában szeptemberben vagy október elején elvégezzük. Azonban pl. a nagy széltippan csak ezután fog kelni, így gyakran nem találkozik a gyomirtó szerrel. Tavasszal már általában nem használunk egyszikű irtó készítményt, így gyakran előfordul, hogy a repcében a gyomnövény megnő, virágzik és magot hoz, azonban nem nő az állomány fölé, nem lesz látványos a fertőzés. Azonban aratáskor a magot a kombájn szétszórja, illetve a következő aratásra váró táblára is átviszi.

Az elmúlt évben kivonásra került két olyan hatóanyag (triaszulfuron és az izoproturon), amelyeket nagy területen használtak az őszi gyomirtásban. A lehetőségek szűkültek, a problémák viszont nőnek.

Nagy széltippannal erősen fertőzött terület Mezőkövesd és Szentistván között 2016. június közepén.

Ezek miatt szükség van egy olyan jellegű őszi gyomirtásra, amely kiküszöböli ezen tényezők hátrányait és egy teljesen más megoldást nyújt a termelők részére. Ezen kritériumoknak tökéletesen megfelel a 2015. őszén bevezetésre került Bizon™ őszi kalászos őszi gyomirtó szer.

A Bizon™ a következőket nyújtja a termelőknek:

 • Kiváló hatás a nagy széltippan ellen: a termék levélen és talajon keresztüli illetve rendkívül hosszú tartamhatásának köszönhetően tökéletes megoldást nyújt még az erős fertőzöttségek és a téli, elnyúló csirázású nagy széltippan ellen is. Tavasszal nincs szükség a tábla felülkezelésére, mint sok más őszi gyomirtó esetében.
 • Rendkívül széles hatásspektrumú a magról kelő kétszikű gyomok ellen: mind az őszi kalászosokban, mind a repcében előfordulő ősszel, télen és kora tavasszal kelő egyéves kétszikű gyomnövény illetve a már kikelt gyomok ellen is kiváló megoldást nyújt  – így csökken a gyommagkészlet, ami a repcében is gyomosodást okozhat.
 • Megoldás az úgynevezett „szőnyeg-gyomok” (tyúkhúr, veronika, árvacsalán és az árvácska fajok) ellen:  tavasszal már egyéként is nehézkes a védekezés, így ezeket ősszel kell megoldani. Erre a célra a Bizon tökéletesen alkalmas. Mivel ezek a gyomnövények ellen repcében is nagyon nehéz védekezni, ezért az előveteményben, abban is ősszel kell kezelni, ezáltal csökkentve a talajok gyommag készletét.
 • Hatástartam a betakarításig: a Bizon rendkívül hosszú hatástartamának köszönhetően egészen aratásig biztosítva van a gyommentes állomány
 • Őszi búza, őszi árpa és tritikálé kultúrákban: szelektívitásának köszönhetően a legfontosabb őszi kalászos gabonában biztonsággal használható
 • Repce előveteményének pompás gyomirtója: mivel gyakorlatilag az összes repcében előfordulő, nagy gondot okozó, ugyanakkor nehezen írtható magról kelő kétszikű gyomnövény ellen hatékony a Bizon, ezért a talaj gyommag készletének csökkentése érdekében tökéletesen indokolt a repce előveteményének gyomirtására ezzel a készítménnyel. Ugyanakkor, mivel nincs utónövény korlátozása, ezért repce (és minden más növény is) biztonsággal vethető a kalászos gabona betakarítása után
 • Hibrid és nagy termőképességű búzák őszi gyomirtója: a korai vetésidőnek és az alacsony vetőmagnormának köszönhetően jelentős teret enged az állomány a gyomoknak. A tápanyag- és vízkonkurenciát az őszi gyomirtással lehet ellensúlyozni, amivel ki lehet aknázni a szegmens nagyon magas terméspotenciálját. Nem szabad áprilisig gyomosan hagyni az állományokat. A Bizon™ széles spektrumával és nagyon hosszú tartamhatásával a kívánt, tökéletes megoldást nyújt.

Előtérben ősszel Bizon™-al kezelt terület, háttérben más hatóanyagokkal ősszel kezelt és tavasszal felülkezelt terület. Tiszatelek 2015 június 17.

 

A sikeres őszi gyomirtás a legkíméletesebb az őszi búza és árpa számára, ugyanakkor különösen száraz körülmények között, amikor a gyomok rengeteg vizet és tápanyagot vonnak el a kultúrnövénytől, a legnagyobb termést biztosítja a termelő számára. Minél később történik a gyomirtás, annál nagyobb a termésveszteség. Nagyon kevés adat áll a rendelkezésünkre, amely azt mutatná, hogy mikor érdemes elvégezni a gyomirtás. A 2014/15-ben beállított, majd 2015 nyarán betakarított, szélsőségesen gyomos szolnoki kísérletünk bebizonyította, hogy a minél korábbi gyomirtásnak óriási szerepe van. Ez különösen igaz volt a száraz telet és tavaszt követően. A Bizonnal korai posztergensen kezelt terület 70 %-al (+4 t/ha) adott nagyobb termést, mint a kezeletlen, míg a kora tavaszi kezeléshez viszonyítva 7 %-al (+0,6 t/ha) volt nagyobb a termésátlag. A későn elvégzett kezelés ugyan megoldotta a gyomproblémát, azonban a termésveszteség már elérte 27 %-ot, ami 1,6 t/ha-t jelentett.

Érdemes minden olyan területen ősszel elvégezni a gyomirtást, amely őszi és kora tavaszi egy- és kétszikű gyomokkal erősen fertőzött, mivel ez biztosítja a legnagyobb terméspotenciált a kalászos gabona számára.

Középen Bizon™ hatása nagy széltippannal és kétsziku gyomokkal erosen fertozött területen. Szolnok 2016. június 7.

HATÁSMECHANIZMUS

A készítményben lévő hatóanyagok biztosítják a levélen keresztüli és a talajon keresztüli és a hosszú hatástartamot, amely a betakarításig biztosítja a gyommentességet. A penoxszulam a nagy széltippan és a magról kelő kétszikűek, a diflufenikan és a floraszulam a magról kelő kétszikűek elleni hatással rendelkezik.

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

A készítményt őszi búzában, őszi árpában és tritikáléban korai posztemergensen a kultúrnövény 1 leveles állapotától bokrosodásig (BBCH 11-23) illetve a kétszikű gyomok szik-4 leveles, a nagy szétippan (Apera spica-venti) szik-1 leveles fenológiai állapotában ősszel kell kijuttatni. Nagyon fontos, hogy meg kell várni a gyomok kelését és a kezelést azok ellen kell irányítani, de legkésőbb november végéig el kell végezni. A kijuttatás fagymentes időszakban történjen és a kezeléskor a levegő hőmérséklete legalább 5 oC legyen. A terméket nem lehet használni fagyott talajra, dérrel vagy hóval borított talajfelszínre. Nem javasolt a kezelés legyengült vagy károsodott, belvizes állományban. A jó gyomirtó hatáshoz a kezelést követő két héten belül legalább 15-20 mm bemosó csapadék szükséges, de általában a novemberi időben gyakori éjszakai harmatképződés képes megfelelő hatást biztosítani.

Gyomirtó szerekre érzékeny durumbúza fajtákban inkább a tavaszi kezeléseket javasoljuk Genius™ 200 g/ha + Polyglycol™ 0,5 l/ha használatával. A fajták érzékenységéről a fajtatulajdonosoktól tájékozódhat.

Engedélyezett dózis 1,0 l/ha.

Évente 1 alkalommal használható egy adott területen

Bizon™ hatása pásztortáska és árvakelésű repce ellen. 2016. tavasza Szeged.

A nagy széltippan ellen elsődlegesen a talajon keresztül hat, de számottevő a készítmény fiatal széptippanra kifejtett levélen keresztüli hatása is. A Bizon egyaránt kiváló hatékonysággal rendelkezik talajon és levélen keresztül a szikfű fajok, mezei tarsóka, sebforrasztó zsombor, tyúkhúr, pásztortáska, vadrepce, repcsényretek, veronika fajok ellen. Ragadós galaj, pipacs, árvakelésű repce, kék búzavirág ellen a készítmény levélen keresztül fejti ki optimálisan a hatását, de jelentős a talajon keresztül gyakorolt hatékonysága is. A tavasszal már nehezen irtható veronika-, árvácska- és árvacsalán fajok ellen is tökéletes megoldást nyújt a Bizon őszi alkalmazása. A vékony egércsenkesz, olaszperje és parlagi ecsetpázsit ellen, ha a kezelés legkésőbb a gyomnövény szik-1 leveles állapotában megtörténik, akkor a Bizon gyérítő hatást is tud gyakorolni a ellenük és kisebb biomassza tömeget termelnek a gyomok.

Ha a területen tavasszal árvakelésű napraforgó vagy mezei acat jelenik meg, akkor Esteron 0,6-0,8 l/ha dózisával célszerű a felülkezelést elvégezni az említett gyomok ellen.

A permetlé mennyisége 200-400 l/ha legyen.

A betakarítást követően ősszel, illetve a következő év tavaszán bármi vethető illetve palántázható. Az ősszel Bizonnal lekezelt kultúrnövény pusztulása (kifagyás, pangóvíz, stb) esetén sekély talajművelést követően tavasszal kukorica vagy tavaszi búza vethető.

Extrém száraz időjárási körülmények és szélsőségen gyenge talajok (futóhomok, 0,5 % alatti humusztartalom) fokozzák az utóhatás kockázatát.

AKG programokban felhasználható.

 

Papp Zoltán

Herbicid termék menedzser

Corteva Agriscience